มาใหม่ล่าสุด! สรรพสามิตปิ๊งไอเดียเก็บภาษีสินค้าเพิ่ม วัดจากอัตราไขมัน ความเค็ม

มาใหม่ล่าสุด! สรรพสามิตปิ๊งไอเดียเก็บภาษีสินค้าเพิ่ม วัดจากอัตราไขมัน ความเค็ม

Publish 2018-11-07 17:30:57


จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ทางกรมสรรพสามิต ได้มีการเก็บภาษีสินค้าที่มีน้ำตาลมากไปแล้วนั้น ก็ได้มีการเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีความเค็มมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

(น้ำตาลทราย ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 ทางด้านนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ทำการเผยว่า ทางกรมสรรพสามิต ได้มีการเปลี่ยนแผนจากที่จะเก็บภาษีบาป เป็นเก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก โดยได้มีแผนที่จะเข้าเสนอไปยัง ครม. เพื่อจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพที่ดี 

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 

ทั้งนี้การเก็บภาษีไขมันแลความเค็มในสินค้า ก็ยึดทำเป็นแบบเดียวกับเก็บภาษีสินค้าที่มีความหวานเลย โดยไม่ได้กระทบต่อผู้บริโภคในทันทีที่ปรับเปลี่ยน แต่จะให้ทางผู้ประกอบการได้ปรับตัว ซึ่งจะให้เวลาปรับตัว 5 ปี หากทางผู้ประกอบการสามารถลดความเค็มและไขมันได้เลย ภาษีก็จะลดลง แต่หากลดไม่ได้ค่าภาษีที่จะต้องเสียก็จะมีราคาเท่าเดิม แต่หากเกินเวลาที่ตั้งไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถลดได้ ก็จะต้องเสียภาษีในราคาที่เพิ่มมากขึ้น 

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 ส่วนทางด้าน นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดคลัง และกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้มีมติขอเงินงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายชดเชยให้กับเกษตรที่ปลูกใบยาสูบ หลังจากที่ ยสท. ได้ลดการรับซื้อใบยาสูบของเกษตรกรในปี 2561 - 2562 ลงเหลือ 50% จากที่เคยรับซื้อเดิม ซึ่งหากทางรัฐบาลนั้นเห็นชอบก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายเพิ่มขึ้นเป็น 70% จากที่เคยขายใบยาสูบก่อนหน้านี้

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 

อย่างไรก็ตามต้องรอความคืบหน้าจากหลายๆฝ่าย ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนี้ดีต่อสุขภาพของประชาชน เพราะปัจจุบันมีผู้ป่วยไม่น้อยที่ป่วยด้วยโรคไตวาย สืบเนื่องมาจากการทานอาหารเค็มเกินปริมาณที่กำหนด

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 

(ใช้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น)

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน