บิ๊กแดงลั่นคำมั่น วันรับผบ.ทบ. ขอรับผิดชอบสูงสุดราชบัลลังก์ พิทักษ์สถาบัน สร้างสุขสงบปชช.

บิ๊กแดงลั่นคำมั่น วันรับผบ.ทบ. ขอรับผิดชอบสูงสุดราชบัลลังก์ พิทักษ์สถาบัน สร้างสุขสงบปชช.

Publish 2018-09-29 13:35:53


จากกรณีเฟซบุ๊ก Smart Man Smart Soldier ได้โพสต์ข้อความถึงกองทัพบกจัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารบก โดยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก กระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ และวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร หลังจากนั้นจึงลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก 

 

 

ทั้งนี้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ที่ 40 ตั้งแต่ ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 – ตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 2 ปี ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายที่สำคัญหลายด้านที่เด่นชัด คือ การให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ เน้นความเป็นทหารอาชีพ ด้วยนโยบาย “smart man smart army” นอกจากนี้ยังยึดถือแนวทางการทำงานแบบเป็นกันเอง แต่เน้นเนื้อหาสาระ และต้องการเห็นผลงานมากกว่าเห็นหน้า นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบกภายใต้การนำของ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ตลอดปีงบประมาณ

 

 

 

  

“การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

 

สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กำลังพล, พัฒนาระบบงานข่าว, เสริมสร้างความพร้อมรบ, ยกระดับมาตรฐานการฝึก, พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง, แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ, เสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”

 

 

สำหรับ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 เริ่มรับราชการที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ด้วยความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการทหาร อีกทั้งได้รับการไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ท่านจึงได้รับตำแหน่งสำคัญในกองทัพบก ได้แก่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และแม่ทัพภาคที่ 1 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 41 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 

 

“ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกต่อไปนั้น ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน พร้อมที่จะสานต่อนโยบาย ของท่านผู้บัญชาการทหารบก ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

 

รวมทั้งจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และนำพากองทัพให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเอกภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสง่างาม ให้เป็นกองทัพของชาติและประชาชน ที่พร้อมพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคง และสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนตลอดไป”  พล.อ.อภิรัชต์  กล่าว

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Smart Man Smart Soldier

เครดิต : Army PR Centerติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน