หยุดปัญหาขาเตียงหัก เปิดวิธีเลือกคนรักแบบฉบับมืออาชีพ หลักการเลือกคู่ยุค 4 G

หยุดปัญหาขาเตียงหัก เปิดวิธีเลือกคนรักแบบฉบับมืออาชีพ หลักการเลือกคู่ยุค 4 G

Publish 2018-08-24 17:46:57


"เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย" คำนี้น่าจะเป็นคำยอดนิยมที่ใช้ต่อๆ กันมาหลายรุ่น ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงเมื่อย้อนกลับมาดูสถานภาพของความสัมพันธ์ครอบครัวไทยปัจจุบัน ที่เราจะเห็นการหย่าร้างกันมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแฟน เปลี่ยนคู่รัก ซึ่งหลายคนอาจมองว่านี่คือเรื่องปกติเมื่อคบแล้วเข้ากันไม่ได้ก็ต้องเลิก เมื่อแต่งงานแล้วไปกันไม่รอดก็ต้องหย่า 

 

โดยสถิติประชากรไทยของกระทรวงมหาดไทยในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนครอบครัวทั้งหมด 25 ล้านกว่าครัวเรือน จดทะเบียนสมรสรวม 307,746 คู่ และมีผู้จดทะเบียนหย่า 118,539 คู่ โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 27 ในปี 2549 เพิ่มเป็นร้อยละ 39 ในปี 2559

 

ชีวิตจะสุขหรือทุกข์หลักสำคัญขึ้นอยู่ที่ว่าเราได้คนแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิต ซึ่งจะดีกว่าหรือไม่หากเราระมัดระวังในการเลือกคู่มากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาการล้มเหลว ผิดหวังตามมา ในวันนี้สำนักข่าวทีนิวส์จึงได้หยิบประเด็นนี้มาพูดถึงและรวบรวมข้อมูลวิธีการเลือกคู่ ดูให้แน่ก่อนตัดสินใจร่วมชีวิตคู่มาให้ได้ศึกษากัน 

 
โดยลักษณะของคู่ครองที่ดีในหนังสือ "ธรรมนูญชีวิต" ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ประยุตโต) ได้กล่าวไว้ว่า คู่ครองที่ดีต้องมีหลักธรรมของคู่ชีวิต ให้สอดคล้องกลมกลืนเป็นพื้นฐานอันมั่นคง ทำให้ครองคู่กันยืดยาว หรือเรียกว่า ต้องมีหลัก "สมชีวิธรรม 4" ดังนี้

1. สมศรัทธา - มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชาและหลักการต่างๆ ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกัน หรือปรับเข้าหากันได้ ลงกันได้
         

2. สมสีลา - มีศีลสมกัน คือความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาทพื้นฐานการอบรมพอเหมาะสอดคล้อง ไปกันได้
         

3. สมจาคา - มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี มีใจกว้าง มีความเสียสละ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ไม่คัดแย้งบีบคั้นกัน
         

4. สมปัญญา - มีปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผลเข้าใจกัน พูดกันรู้เรื่อง

 

โดยหลักเกณฑ์ ข้อควรพิจารณาที่ใช้ในการเลือกคู่ครอง มีดังนี้
- ควรเป็นคนที่คุณรู้สึกพอใจในตัวเขาหลายๆ ด้าน เช่น รูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ท่าทางบุคคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต การใช้คำพูด หรือที่เข้าใจกันว่าเป็นคนที่ถูกชะตาซึ่งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นข้อดีของเขาอย่างที่คุณเห็น

 

- ทัศนคติที่ตรงกัน พูดกันรู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่คุณทั้งคู่ต้องการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องนี้สามารถฝึกกันได้หากคุณสนใจคู่ของคุณมากพอ

 

- มีความรู้สึกชื่นชม ยกย่องซึ่งกันและกันแม้ว่าในสายงานจะเป็นคนละด้านหรือต่างกันสุดขั้วก็ตาม

 

- คู่ชีวิตสามารถพูดจาหรือปรึกษากันได้ ให้คำแนะนำซึ่งกันและกันได้มีเหตุผลและต้องไม่ใช่แต่อารมณ์เพียงอย่างเดียว ที่สำคัญต้องไม่อารมณ์ร้อนแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง

 

- ความขยันคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ข้อนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงให้กับชีวิตคู่และอนาคตในภายภาคหน้า

 

- ปรารถนาดีต่อกัน มีความจริงใจแบบไม่เสแสร้งหรือแกล้งทำแค่ช่วงเวลาโปรโมชั่น ซึ่งข้อนี้ต้องดูกันยาวๆ ว่าอีกฝ่ายเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์หรือไม่

 

- อายุก็มีความสำคัญ เพราะหากตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นหมายถึงประสบการณ์ชีวิตที่น้อยไปด้วย ความอดทน และความพร้อมในด้านต่างๆ อาจยังไม่เพียงพอ และควรมีอายุใกล้เคียงกัน ไม่ควรต่างกันเกิน 10 ปี ซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายชายควรมีอายุมากกว่าฝ่ายหญิง และมีอาชีพ-รายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัว

 

- สุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงและมีสุขอนามัยที่ดีด้วย จริงอยู่ที่เรื่องสุขภาพของแต่ละคนไม่สามารถบังคับกันได้ซึ่งหากบางคนมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาไปตลอดชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าคู่รักต้องเลิกกัน แต่หากทั้งคู่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะสามารถสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นเช่นการวางแผนมีบุตร

 - มีสุขภาพจิตดี ปรับตัวเข้ากับคนสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป ซึ่งหากคู่ของคุณมีปัญหาทางสุขภาพจิตหรือรู้สึกมีความกังวลมากๆ หนักถึงขั้นเป็นโรคจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรนำไปบำบัดรักษา

 

- เรื่องเงินคือสิ่งสำคัญ อย่าคิดว่ารักกันด้วยใจแล้วจะไปกันรอดมีหลายคู่ที่ต้องเลิกรากันไปเพราะปัญหาทางการเงิน ซึ่งหากคุณตั้งใจจะเลือกคู่ชีวิตก็ควรคำนึงถึงพื้นฐานฐานะทางการเงินด้วย อย่างน้อยๆ ก็ต้องพอที่จะพึ่งพาตนเองได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาชีวิตคู่ในอนาคต

 

- ความรัก รักกันเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตคู่ คู่ไหนที่มีโอกาสเลือกคู่ชีวิตได้เองคงไม่มีปัญหาในเรื่องของความรัก แต่หากคู่ใดที่ต้องแต่งงานกันเพราะเหตุผลอื่น ไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจ ความเหมาะสม หรือผู้ใหญ่จัดหา กรณีแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเลิกรา หรือหย่าร้างกันในอนาคตสูง

 

- เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คู่รักหลายคู่ต้องยุติความสัมพันธ์ต่อกันเนื่องจากอีกฝ่ายทำตัวเป็นผู้นำโดยที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย แต่หากคู่รักปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจปฏิบัติด้วยกันเหมือนเพื่อน เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันแม้ในเวลาที่ทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันหากเราวางตำแหน่งให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและคำนึงถึงข้อนี้อยู่เสมอก็จะสามารถจูงมือร่วมชีวิตกันไปได้ในที่สุด

 

- มีความรู้ ความคิด สมกันเพื่อที่จะช่วยเสริม ช่วยสร้างพลิกแพลงและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เพราะตลอดเส้นทางการใช้ชีวิตคู่ย่อมต้องเจอะเจอเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆ มากมาย หวังแค่ไม่มีคนใดคนหนึ่งถอนตัวทิ้งกันไปก่อนกลางทาง

 

อย่างไรก็ตามตราปใดที่ มนุษย์ ยังมีความต้องการ โหยหาความรักและการมีชีวิตคู่ การเลือกคู่ครองก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นตัวชี้วัดความสุขในอนาคต และเป็นเกราะป้องกันหัวใจไม่ให้โดนทำร้ายอีกด้วย

 


ขอบคุณข้อมูล : mahidol.ac.th


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุกันยา บุญซ้วน

;