สวมเสื้อสีฟ้า-ขาวทั้งโรงเรียน3,250 คน ถวายพระพรพระราชินี รัชกาลที่ 9

Publish 2018-08-10 15:46:46     วันนี้ ที่  10 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอาคม  สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                                                                                                            


สวมเสื้อสีฟ้า-ขาวทั้งโรงเรียน3,250คนถวายพระพรพระราชินีรัชกาลที่9

     นักเรียนทั้งโรงเรียน 3,250 คน รวมทั้งคณะครู อาจารย์ สวมเสื้อสีฟ้า-ขาว ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 โดยตัวแทนของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้วางพานพุ่มดอกไม้สีฟ้า-ขาวถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

                                                                                                                  

สวมเสื้อสีฟ้า-ขาวทั้งโรงเรียน3,250คนถวายพระพรพระราชินีรัชกาลที่9


โดย คณะครู อาจารย์และนักเรียนทุกระดับชั้น จะสวมเสื้อสีฟ้า-ขาว ทั้งโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยความปลื้มปิติและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

                                                                                                                                 

ภา/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลา

 
Recommend News