อย่างด่วน..!!ส่วนราชการร่วมประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนกรณีปิด4แยกประตูป่าและจุดอื่นๆ

Publish 2018-08-10 02:08:45              เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล  คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ หน./ผู้แทนส่วนราชการ จากหน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ. โยธาธิการและผังเมืองลำพูน


ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีราษฎรในพื้นที่ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงฯ ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนน

           แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน สนง.ท้องถิ่น จว.ล.พ., ที่ว่าการ อ.เมืองลำพูน, สภ.เมืองลำพูน, สนง.ป้องกัน จว.ล.พ. ทต.เหมืองง่า ทต.ประตูป่า ทต.หนองช้างคืน  กำนัน ต.เหมืองง่า และ ต.ประตูป่า เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีราษฎรในพื้นที่ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงฯ ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดถนนเส้นประตูป่า - เหมืองง่า มีการทำเกาะกลางถนน ทำให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวต้องอ้อมไปกลับรถ

ซึ่งในเวลากลางคืน เส้นทางดังกล่าวมืด และเปลี่ยว จึงมีความต้องการให้รื้อเกาะกลางถนนออก หรือไม่ก็ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม


           ซึ่งในเวลากลางคืน เส้นทางดังกล่าวมืด และเปลี่ยว จึงมีความต้องการให้รื้อเกาะกลางถนนออก หรือไม่ก็ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม โดยมี พ.อ.โรมรัน  ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 32 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา และจะได้สรุปแนวทางให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

จุดหน้าหมู่บ้านคันทรี่โฮม หมู่ที่ 4ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูนชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่ต่างกัน เพราะจุดยูเทิร์นไกลมากกว่า3กม.

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำพูน
Recommend News