ปฏิรูปตำรวจ...ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์แต่งตั้งยึดอาวุโส?!? ก่อนคลอดพรบ.ใหม่ คนจะมานั่งผบ.ตร.ต้องผ่านระดับชั้นอย่างน้อย 33ปี(รายละเอียด)

ปฏิรูปตำรวจ...ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์แต่งตั้งยึดอาวุโส?!? ก่อนคลอดพรบ.ใหม่ คนจะมานั่งผบ.ตร.ต้องผ่านระดับชั้นอย่างน้อย 33ปี(รายละเอียด)

Publish 2018-08-01 13:24:54


 

จากกรณีก่อนหน้านี้ นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาลงรายมาตราในหมวดการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับต่างๆโดยมีไฮไลต์อยู่ที่การบัญญัติหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ในกฎหมายหลักระดับ พ.ร.บ.เป็นครั้งแรก จากเดิมที่เคยบัญญัติอยู่ในกฎหมายลำดับรอง เช่น กฎ ก.ตร. หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ 

 

 

ทั้งนี้การกำหนดแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในระดับตำแหน่งต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้ 3 เกณฑ์ คือ ระยะเวลา  พื้นที่  การประเมินรายบุคคล ตามเกณฑ์ระยะเวลาทั่วไปนี้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจะต้องดำรงตำแหน่งระดับชั้นต่าง ๆ อย่างน้อย 33 ปีจึงจะมีโอกาสได้เป็นแคนดิเดทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หากข้าราชการตำรวจแรกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรหลังจบปริญญาตรีมีอายุ 22 ปี ก็จะมาอยู่ในตำแหน่งแคนดิเดทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะมีอายุอย่างน้อย 55 ปี

 

  

 

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ก.ค.  ที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส โดยกำหนดให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ดำเนินการตามหลักอาวุโส ซึ่งข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา หากจะได้เลือกตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องดำรงตำแหน่งก่อนหน้านั้นให้ครบระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่นับช่วงที่อยู่ในตำแหน่งรักษาราชการแทนมาใช้ในการพิจารณา โดยเนื้อหาของประกาศมีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ