ปลัด ก.อุตสาหกรรมเร่งหน่วยงานตรวจ / กำกับโรงงานกำจัด คัดแยกขยะ ทั่วประเทศ

Publish 2018-07-04 16:06:27     วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561  ระยอง นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.ทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการกองกลาง และนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  และคณะจากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เอเชีย รีไฟนิ่ง จำกัด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงกลั่นตัวทำละลายใช้แล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำกากสีจากการกลั่นตัวทำละลาย กาวเรซิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสี    นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบโรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1.โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (โรงงานลำดับที่ 101)  2. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว (โรงงานลำดับที่ 105)  และ  3. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ (โรงงานลำดับที่106) จำนวน จำนวน  2,265  โรงงานทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้

      โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไปแล้ว จำนวน 1,288 โรงงาน ซึ่งจังหวัดระยองนับว่ามีจำนวนโรงงานคัดแยกขยะมากถึง 179 โรงงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว 81 โรงงาน เหลือจำนวนโรงงานอีก 98 โรงงานที่ต้องดำเนินการตรวจสอบการลงพื้นที่จังหวัดระยองของนายพสุฯ ในวันนี้ เพื่อกำกับการดำเนินการตรวจสอบโรงงานกลั่นตัวทำละลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ของ บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด จังหวัดระยอง เป็นโรงงานประเภท 106 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ กลั่นตัวทำละลายที่ใช้งานแล้ว เช่น ทินเนอร์ อีเธอร์ แอลกอฮอล์ ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  ส่วนบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) เป็นโรงงานประเภท 101 และ 105 ประกอบกิจการบำบัด/กำจัด และฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภท น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เศษพลาสติก เศษไม้ เศษยาง เศษกระดาษที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น รับกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมปริมาณปีละ 80,000 ตัน

   ทั้งนี้ภายหลังที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานแล้วเสร็จทั้ง 2,265 โรงงาน จะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อเสนอให้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้

 

ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี   ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์   จ.ระยอง

 
Suggess News