สภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา คัดเลือก “ทูตวิสาขบูชา” จากหลากหลายวงการร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ (ชมคลิป)

Publish 2018-05-26 23:47:27ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.2561  ณ ลานกิจกรรม สวนลุมไน้ท์บาซาร์รัชดาภิเษก   สภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา  ได้จัดแต่งตั้ง ทูตวิสาขบูชา โดยกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหลวงตามหาชน วิบูลพัฒนกิตติ์  เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท เป็นประธานมอบสายสะพายทูตวิสาขะ  ทีได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  วัตถุประสงค์  1. การจัดงาน เพื่อให้ประชาชนได้ถือศีล 5 ทำความดี  ในช่วง10 วัน 22-31 พ.ค.2561   2. เพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระศาสนา  กล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชน และประชาชนทุกคนได้รู้จักการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  3. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 

        

 


ดารานักแสดง สื่อมวชน ข้าราชการ เข้ารับสายสะพาย ทูตวิสาขบูชา

ไฮไลท์สำคัญภายในงาน  มี น้องกรีน ปัฐยฬุรี   แต่งเป็น เทพีวิสาข   และ น้องจิมมี่. ธนากร นักแสดงดาวรุ่งนำจากละครแม่มดอเลเซีย ช่อง 5 แต่งเป็นพระมหาอานนท์   อัญเชิญผ้าไตรจีวร ชุดสังฆทาน   โดยมี ดร. สมบัติ เมทนี  ศิลปินแห่งชาติ นัยนา ชีวานันท์. , วิยะดา อุมารินทร์ ไฮโซม่านฟ้า. , ดาว มยุรี , บัวบูชา หมออ้อย จุฑารัตน์. , สลักจิต ดวงจันทร์ , สาลินี ปัญยารชุน , สอง วจี กัลย์จาฤก , จุ๋ม เก็บตกช่อง 3  ,เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์ , นพขวัญ นาคนวล ,  รอ. กฤตวัฒน์ สุพรรณนพ หมวดกบ ,  เซเลป ดารานักแสดง  ข้าราชการ สื่อมวลชนทั้งหมดได้ร่วมกัน อาราธนาศีล กล่าวปฏิญาณตน เป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนรอบพระพุทธรูป 3 รอบ 

ทุกคนร่วมพิธีเวียนเทียน


โดยทุกคนกล่าว คำปฏิญาณตน  เพื่อเป็นพุทธมามกะ. 1. ข้าพเจ้า .... จะตั้งมั่นในความดี อยู่ในศีล5    มีสมาธิ  ในความเหมาะสม ถือจริตประพฤติชอบเป็นคนดีในเทศกาลวิสาขบูชา    2. ข้าพเจ้าจะเผยแพร่พระธรรมคำสวด สั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ต่อการเผยแผ่ภาพของการทำความดีถวายทะนุบำรุงพระศาสนา.  3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติดีชอบทั้งกาย วาจาใจ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดไป

ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์  ผู้จัดโครงการ เปิดเผยว่า  ในทุกวันนี้คนทุกคนต่างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการเอาตัวรอดให้อยู่ได้ในสังคม  จนเกิดการแกร่งแย่งชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบ รบราฆ่าฟัน โกงกัน  ต่างๆนานา  แม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน ก็ไม่เว้น  ขาดคุณธรรมในจิตใจ  ขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จนกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว  ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะคนเราขาดศีลทั้ง 5 ข้อ  ทางสภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา  เพื่อคัดเลือก “ทูตวิสาขบูชา” ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการ ไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อขัดเกลากิเลสของคนในยุคปัจจุบันให้มีสติ อยู่ในศีลในธรรมอันดีงาม ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล –อารีย์  ศรฟ้า  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา