ผู้ใหญ่ใจดี...พร้อมรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานกองบิน56..!! มอบสิ่งดีๆ แก่โรงเรียนเพื่ออนาคตที่แข็งแรงของเด็ก (ชมคลิป)

Publish 2018-05-23 14:01:30           ที่ โรงเรียนรักเมืองไทย 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน 56 พร้อมด้วย นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

                                                                                                
กองบิน 56 ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่มอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนรักเมืองไทย

     และนายชุตินธร พงศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ร่วมทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ และสิ่งปลูกสร้างถาวรให้กับโรงเรียนรักเมืองไทย 6 ซึ่งทางกองบิน 56 ได้ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ และศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน

                                                                                                      กองบิน 56 ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่มอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนรักเมืองไทย


       โดยทางกองบิน 56 ได้จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลร่วมดำเนินการจัดสร้างให้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนให้มีสุขภาพที่ดี มีน้ำดื่มที่สะอาด

                                                                                                      
 

   นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลา