ทช. เปิดป่าในเมือง “ทุ่งโปรงทอง” มหัศจรรย์ป่าชายเลน อันซีนเมืองระยอง!!!

Publish 2018-04-25 18:54:27เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดมหัศจรรย์ป่าชายเลนพื้นที่ครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ ใหญ่ที่สุดในเมืองระยอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งศึกษาธรรมชาติ ณ บริเวณปากแม่น้ำประแสร์ ท้องที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยองโดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทช.เปิดโครงการป่าในเมือง จ.ระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปร่งทอง ปากน้ำประแส” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแส และป่าพังราด และอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,000ไร่ และแหล่งที่มีป่าชายเลนที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใน จ.ระยอง มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ ที่สำคัญถือเป็นพื้นที่ ที่มหัศจรรย์และมีความสวยงามอย่างมาก

โดยเฉพาะบริเวณทุ่งโปรงทอง ซึ่งมีต้นโปรง ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ประมาณ 1 พันไร่  ต้นโปรง ขึ้นเบียดกันแน่น ใบโปรงสีเขียวเหลืองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง เมื่อใบถูกแสงแดดจะ สะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มสะพรั่งทั่วท้องทุ่ง จนชาวบ้านเรียกบริเวณดังกล่าวว่าทุ่งโปรงทองและบริเวณดังกล่าว ยังมีต้นโกงกาง ต้นแสม ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มเป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ มี สะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นตาประทับใจให้ กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติป่าโปรงทอง การที่ ทช.มาเปิดป่าในเมือง จะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจให้กับชุมชน ขณะเดียวกันก็จะทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นโดยมีราชการ เอกชนและชุมชน เข้ามาร่วมกันดู ให้ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป

 อธิบดี ทช. กล่าวต่อว่า ทช. ได้จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จัดทำศาลาเรียนรู้/พักผ่อน ป้ายสื่อความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน จัดทำหอชมเรือนยอดไม้ ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จัดทำศูนย์เพาะพันธุ์ปู สัตว์น้ำป่าชายเลน   และจัดทำป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของจ.ระยองเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

 

ทั้งนี้สำหรับโครงการป่าในเมืองของ ทช. มี 24 แห่งใน  17 จังหวัด โดยเปิดไปแล้ว 5 แห่งคือ ป่าในเมืองพระเจดีย์กลางน้ำที่สวนสาธารณะโขดปอชุมชนเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ – แหลมทราย  ต.พุมเรียง  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์  ต.ลีเล็ด  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีและป่าในเมืองทุ่งโปรงทอง ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

 เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม


Recommend News