กองทัพเรือส่งกำลังพล เข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือ

Publish 2018-02-24 07:30:16     หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย #ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน #สายด่วนกองทัพเรือ1696 #ตลอด24ชั่วโมง     จากการเกิดเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 21 - 22 ก.พ. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ บ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการเสียหายในหลายพื้นที่ ในการนี้ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้สั่งการให้ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขต และ สถานีเรือต่างๆ ออกให้ความช่วยประชาชนในเขตรับผิดชอบ ดังนี้ 


-กำลังพลจากสถานีเรือมุกดาหาร เข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ อ.นิคมสำสร้อย จ.มุกดาหาร 
-กำลังพลจากสถานีเรือธาตุพนม เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
-กำลังพลจากสถานีเรือบ้านแพง เข้าช่วยเหลือประชาชน และสถานที่ราชการในพื้นที่ ต.ไชยบุรี จ.นครพนม

 

  

ขอบคุณ

กองทัพเรือ Royal Thai Navy
 เรียบเรียงโดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์