งานนี้ลุงขอเล่นด้วย !! พ่อเมืองลับแลนำทีมเด็กโข่ง เล่นสไลเดอร์ลม น้ำหนักเกินยุบล่วงไม่เป็นท่า ก่อนแอ๊คโชว์นักข่าวถ่ายรูปสนุกสนาน

Publish 2018-01-14 00:15:36ผู้ว่าฯ นำเด็กโข่ง เด็กนักเรียน เล่นสไลเดอร์ สูงเกือบ 6 เมตร น้ำหนักเกินยุบตัวสไลร่วง ก่อนแอ๊คท่าโชว์นักข่าว สร้างสีสรรค์และความสนุกสนานใน "วันเด็ก" ขณะที่ อบจ.นำมาสคอร์ด ทุเรียน ปิ่นโตและเจ้าจ้อย เด็กและผู้ปกครองเซลฟี่ หุ่นปูนปาสเตอร์ สมุด ระบายสี 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่บริเวณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านสาส์นคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน เยาวชนจากสถานศึกษาชุมชนที่เป็นเครือข่ายของบ้านพักเด็กในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบตุ๊กตาขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว ให้กับเด็กนักเรียนที่โชคดี จากตุ๊กตาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั้งหมด 2,000 ตัว และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กจนถึงชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 ทุนๆละ 1,000 บาท ทิ้งท้ายด้วย เจ้าหน้าที่ผู้หญิง อายุกว่า 40 ปี จากเทศบาลตำบลพระเสด็จ แต่งกายชุดนักเรียนหรือที่เรียกกันว่าเด็กโข่ง ขอรับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคนสุดท้าย แต่ได้ตุ๊กตาแทน สร้างความฮือฮาให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานจำนวนมาก จากนั้น นายเสฐียรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว แวะเข้าร่วมกิจกรรมเล่นสไลเดอร์ ซึ่งเป็นเครื่องเล่นยางเป่าลมขนาดใหญ่ มีรูปตุ๊กตาหลากหลายชนิด กว้างประมาณ 9 เมตร ยาว 13 เมตร สูงประเกือบ 6 เมตร เป็นของเล่นสำหรับเด็กและเยาวชนชื่นชอบเล่นกันมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ร่วมเดินขึ้นไปตามขั้นเหมือนบันไดจนสุดลาน ด้วยความสูงชันทำให้รูสึกเหนื่อยจึงนั่งพักชั่วคราว และขยับตัวเลือกพื้นที่นั่งเพื่อตัวสไลเดอร์ตัวเองลงมาสู่ข้างล่างพร้อมกับเด็กหลายคนโดยมีเด็กนักเรียนโข่งร่วมด้วย

ระหว่างรอจังหวะที่จะสไลเดอร์ลงมานั้น ปรากฏมีเด็กนักเรียนจำนวนมากอยากร่วมสนุกด้วย จึงเดินขึ้นบันไดสมทบ ด้วยน้ำหนักด้านบนของเครื่องเล่นยางเป่าลมสไลเดอร์สามารถรับได้เพียง 200 กิโลกรัม แต่จำนวนผู้เล่นรวมกันแล้วมีน้ำหนักเกิน ทำให้เกิดการยุบตัวจากด้านบนลงมา ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ รวมถึงเด็กโข่งด้วย ไถลไหลลื่นจากด้านบนลงมาโดยม่ทันได้ตั้งตัวลงมาสู่ข้างล่างก่อนเวลาที่จะได้แอ๊คท่าสร้างภาพโชว์นักข่าว สร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก 

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้ร่วมเล่นสไลเดอร์หัวเสือต่อจนจบพร้อมชู 2 นิ้ว ทั้งซ้ายและขวา หมายถึงยังไหวสู้ได้อีก พร้อมกล่าวว่า สนุกและมันมากเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กสมัยอายุ 6 ขวบ แต่ก็รู้สึกเหนื่อยเพราะเข้า 60 ปีแล้ว จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ นับเป็นการสร้างสีสรรค์และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมากในปีนี้ ส่วนที่บริเวณลานสนามหญ้าหน้า อบจ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายชลิต  ธนะวัฒน์ รองนายก อบจ.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต้องได้รับการพัฒนา ทางด้านความคิดอย่างเต็มศักยภาพ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ การจัดกิจกรรมวันเด็กของอบจ.ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปลุกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนไทย ให้รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในฐานะผู้ปกครองได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้กับสถาบันครอบครัวและสังคมส่วนรวม ให้ทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โดยรอบบริเวณงานมีการตั้งเต้นออกบูตการระบายสีลงในสมุด การแต่งแต้มสีลงในตุ๊กตาปูนปั้น โดยมีเด็กนักเรียนและเยาวชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย หลังร่วมกิจกรรมแล้วได้รับสิ่งของเป็นสมุดดินสอ กระปุ๊กออมสิน ของขวัญอื่นติดตัวกลับบ้าน มีการออกบูตอาหารอิ่มท้อง อาทิ ขนมครก ลูกชิ้นทอด ไอศรีม เต้าหู้นมสด นมเปรี้ยวและน้ำแจกให้ทุกคนที่ร่วมงานได้รับประทานกันทุกคน ผลิตลูกโป่งแจกให้กับเด็กเล็กที่ชื่นชอบ ส่วนที่บนเวทีกลางมีการแสดงกิจกรรมของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์ด้วย มีของขวัญ ตุ๊กตาและรถจักรยานแจกมอบให้กับเด็กเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ทาง อบจ.ได้นำมาสคอร์ด เจ้าจ้อย ปิ่นโตและทุเรียน มาร่วมแสดงโชว์ ถ่ายรูปเซลฟี่ สร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ให้กับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อุตรดิตถ์