คนขวัญอ่อนฟังไว้ ?! นอนต่างที่ระวังเจอดี ผีหลอก ผีอำ ไม่อยากโดนผีกระทำ.. ให้วางเหรียญซื้อที่ไว้ใต้หมอน

Publish 2018-01-13 17:03:48การนอนต่างที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พักต่างๆ หรือแม้แต่โรงพยาบาล หลายคนมีความกังวลและความกลัว ต่อสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆ จนทำให้นอนไม่หลับ หรือบางคนก็ฝันร้าย บ้างก็เชื่อว่าถูกผีอำ ผีหลอก  ทำให้มีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เกี่ยวกับการวางเหรียญใต้หมอน  บนหัวนอน  หรือในลิ้นชักทั้งนี้เพื่อของซื้อที่จากวิญญาณต่างๆที่สถิตอยู่ในบริเวณนั้นให้รับทราบว่า เราในฐานะผู้อาศัยได้ทำการซื้อที่หลับนอนได้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมแล้ว และเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของที่  ดังนั้นผู้ซื้อต้องได้รับการดูแลจากเจ้าของที่เป็นอย่างดี คือ จะต้องไม่มีสิ่งใดมารบกวนระหว่างที่พักอาศัย  โดยก่อนนอนมีเคล็ดว่า ผู้พักอาศัยก็จะต้องขยับเตียงเล็กน้อย เพราะเชื่อว่า จะได้ไม่นอนทับที่ของสิ่งที่มองไม่เห็น ความเชื่อดังกล่าวมักจะนิยมปฏิบัติกัน ระหว่างที่ต้องนอนต่างถิ่น โดยเฉพาะโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่อันร่ำลือเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้ง เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีผู้ป่วยรายใหม่ไปเข้าพักอาศัย อาจจะมีคนไข้ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่เตียงนั้นๆ หรือมีวิญญาณที่สถิตอยู่เตียงนั้นนานแล้ว  จึงมีความเชื่อว่า การนำเหรียญบาท 1-3 เหรียญไปวางไว้ใต้หมอน บนหัวนอน หัวเตียง ใต้เตียง หรือลิ้นชัก แล้วบอกกล่าวกับดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นให้ทราบว่าเราได้ขอซื้อที่อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะทำให้ผู้ป่วย ตลอดจนญาติของผู้ป่วย ได้นอนหลับสบาย ไม่ฝันร้าย

 

 

ส่วนที่พักอื่นๆ เช่น โรงแรม ห้องเช่า ผู้เข้าพักที่มีความเชื่อเรื่องนี้ ก็มักจะวางเหรียญใต้หมอนเช่นกัน เมื่อพนักงานเข้ามาทำความสะอาดห้อง เห็นเหรียญที่วางไว้ใต้หมอนก็จะเป็นที่ทราบกันดี และไม่กล้านำเงินไปใช้ แต่มักจะนำไปทำบุญ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ  

หากมีความกลัวว่าอาจจะถูกรบกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็น ในระหว่างที่ต้องไปนอนต่างถิ่น  การวางเหรียญใต้หมอน เพื่อขอซื้อที่จากดวงวิญญาณ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าพักเกิดความสบายใจ

 เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว


Suggess News