ยิ่งกว่าไหว้พระ ๙ วัด!! เผยวิธี “ขอขมาพ่อ-แม่” ดังกราบพระอรหันต์ ช่วยชีวิตดี การงานไม่ติดขัด อุปสรรคหาย

Publish 2018-01-13 15:35:23ครั้งหนึ่ง สมเด็จพุฒาจารย์โต ถวายเทศนาแด่รัชกาลที่ ๔ ถึงพระอรหันต์ในบ้าน ...

" หากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วไซร้ ก็ถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุด บุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันที ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้า ทุกๆคนจึงมุ่งเสาะแสวงหาแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้าน แต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลย "

 

"พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูก ท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนัก ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่าน ทนทุกข์ทรมานร่วมเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้าง แต่ท่านก็ไม่เคยปริปากบ่นสักนิด มีแต่ความสุขใจ แม้ลูกเกิดมาแล้วพิกลพิการ หูหนวก ตาบอด ท่านก็ยังรักยังสงสาร เพราะท่านคิดเสมอว่านั้นคือสายเลือด ถือว่าเป็นลูก ไม่เคยคิดรังเกียจและทอดทิ้ง แต่ท่านกลับจะเพิ่มความรักความสงสารมากยิ่งขึ้น"

เช่นนั้นแล้วการกราบพระอรหันต์ในบ้านนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน และขออโหสิกรรมใดใดที่เรา ทั้งตั้งใจและที่พลาดพลั้งไปก้าวล่วงท่าน

วันนี้เราจึงนำวิธี ขอขมาพ่อแม่ มาฝากกัน ค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

๑. พานธูปเทียนแพ หรือ พวงมาลัย ๑ พวง

๒. ซอง ใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เท่าไหร่ก็ได้ เป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี

๓. กะละมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

๔. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

๕. ผ้าขาวดิบ

๖. ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

 

(หากไม่มี/ไม่สามารถเตรียมตามความพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ได้ สามาถกระทำเพียงน้อมจิตตั้ง นโมฯ ทำการกล่าวคำสมาลาโทษได้เลย )ขั้นตอนพิธี

 

 

๑) น้อมจิต ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึง พระคุณพระรัตนตรัย พระคุณพ่อ พระคุณแม่ แล้วกล่าวคำขอขมา ดังนี้

 

อนันตะ คุณะสัมปันนา ชะเนติ ชะนะกาอุโภมัยหัง

มาตาปิตุนัง วะปาเท วันทา มิ สาทะรัง

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา หากลูกล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ลูกขอขมา ขออภัยจากคุณพ่อและคุณแม่ด้วย

 

ขอให้คุณพ่อและคุณแม่โปรด อโหสิกรรม แก่ลูกด้วยเถิด

นับจากวันนี้ไป ลูกสัญญาว่าจะไม่ประพฤติเช่นที่แล้วๆ มาอีก หากลูกกระทำสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ดีงาม

ขอคุณพ่อ คุณแม่ ได้โปรดว่ากล่าวตักเตือน และสั่งสอนลูกด้วยเถิด วันนี้เป็นวันดี วันมงคล

ลูกขอรับคำพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากคุณพ่อคุณแม่เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรื่องของลูก

 

ขอคุณพ่อคุณแม่ได้โปรดอวยพรให้ลูกด้วย ขอให้เป็นอภัยทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ขอเศษกรรมเหล่านั้นอย่าได้ติดไปในภพเบื้องหน้า นับแต่บัดนี้ไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

 

หรือกล่าวตามนี้ ....

กรรมใดที่ลูก (หรือกระผม / หนู) ได้กระทำล่วงเกินต่อพ่อและแม่

จะด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง ทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

ทั้งในชาตินี้และทุกๆชาติที่ผ่านมา ลูก (หรือกระผม / หนู) ขอขมากรรม ขออโหสิกรรมจากพ่อและแม่

ขอให้พ่อและแม่ให้อโหสิกรรมแก่ลูก (หรือกระผม / หนู) ด้วยเถิด” (ไม่จำเป็นต้องตามนี้ทุกคำก็ได้)

 

กล่าวจบให้ยก ของที่จัดเตรียมนำไปขอขมาให้ แล้วพ่อและแม่จะต้องกล่าวคำว่าให้อโหสิกรรม

กล่าวอโหสิกรรม พร้อมให้อวยพรในสิ่งที่ดีๆ ให้กับเรา เมื่อรับคำอวยพรแล้วกราบลงตรงเท้าของท่าน ๕ ครั้ง

( ๕ ครั้ง ในที่นี้ คือ น้อมรำลึกพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณแม่ และพระคุณพ่อ นั้นเอง)๒) การล้างเท้า พ่อและแม่

๒.๑) เตรียมน้ำมนต์ที่ได้จากการทำน้ำมนต์ของพระสงฆ์แยกอีกถังหนึ่ง ไว้ต่างหาก

๒.๒) ล้างเท้าท่านให้สะอาดก่อน แล้วให้ท่านนั่งเอาเท้าวางลงในกะละมังใบใหญ่ๆ

เอาน้ำสะอาดราดรดเท้า ให้ท่วมหลังเท้าของท่าน โดยขอให้ท่านกล่าวคำอวยพรให้เรา

มีความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง พ้นจากความทุกข์เสียที และเมื่อล้างเท้าพ่อและแม่เสร็จแล้ว

ให้ก้มกราบที่เท้าอีกท่านๆละ ๕ ครั้ง

 

๓) การอาบน้ำ ด้วยการนำน้ำที่ล้างเท้าพ่อและแม่

๓.๑) นำน้ำที่ได้ล้างเท้าของพ่อและแม่มาอาบก่อน ในบริเวณกลางแจ้ง ช่วงเวลาเช้าหรือเวลากลางวัน

ให้ราด ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเท้า และลงถึงพื้นดิน โดยเป็นการอาบให้ครบองค์ประกอบพร้อมประชุมธาตุทั้งสี่คือ

ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยที่เท้าเหยียบพื้นดิน ร่างกายสัมผัสสายน้ำ สายลม และ แสงแดด

๓.๒) เมื่ออาบน้ำที่ได้จากพ่อแม่เสร็จแล้ว ต่อจากนั้นให้ตามด้วย การอาบน้ำมนต์ (หากมี)

เป็นทั้งการล้างอาถรรพ์และเสริมมงคลชีวิตในครั้งเดียวต่อจากนั้น เช็ดตัวให้แห้งแล้ว สวมใส่เสื้อผ้าที่เตรียมไว้

จะพรมตามบ้าน กิจการงานต่างๆ ก็ได้ จะมีแต่ความสุขสวัสดี ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง มีกินมีใช้ไม่อดอยาก ไม่ลำบาก ยากจน!!

 

 

ส่วนคนที่พ่อแม่เสียแล้ว ให้นำภาพท่าน หรืออัฐิไปขอขมาหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือบุคคลสำคัญที่ท่านนับถือ มีพระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น

 

หรือยกเอาพี่สาว พี่ชายผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นตัวแทนพ่อแม่ หรือเขียนเพียงชื่อ นามสกุลท่าน ในกรณีที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ ก็ให้กล่าวถึงท่าน และยกเอาคนที่เลี้ยงเรามาเป็นตัวแทน

 

ทำได้บ่อยครั้ง เข้มขลังยิ่งกว่าไหว้พระ ๙ วัด!!!

 

 

ที่มา : ปาฏิหาริย์พญานาค มนตรานาคา ก้อนคำ ลำโขง / sanook.com

 เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ


Suggess News