ของขวัญวันเด็ก...มกุฏราชกุมารรัฐเปอร์ลิส มอบครูสอนภาษาพร้อมเปิดอาคารเรียนใหม่ เป็นของขวัญวันเด็กให้นักเรียน (มีคลิป)

Publish 2018-01-12 17:11:51ตวนกูไซยิดไฟซุดดีน ไซยิดจามาลุลไล มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยพระชายาต่วนกูฮัจญะฮ์ไลลาตุลชะรีน อากาชะฮฺ ฆาลิล พร้อมคณะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนักเรียน ร.ร.สตูลศานติศึกษา หมู่ที่4ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.สตูลนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล นายฮอชาลี ม่เหร็ม เจ้าของร.ร.และ นางสำลี ลัคณาว์ นายก อบต.กำแพงพร้อมหน่วยงานราชการต่างๆผู้นำศาสนาให้การต้อนรับจำนวนมากมกุฏราชกุมารรัฐเปอร์ลิสพร้อมพระชายา ได้พบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียน พร้อมเปิดป้ายอาคารเรียนไซยิด เซอรายุดดีน อารีฟ ปุตราเปอร์ลิสภายในบริเวณร.ร.ดังกล่าว ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นนักเรียนป.2 และอาคารวิชาการ หลังจากพบปะกับผู้ที่มาร่วมงานแล้ว ได้บริจาคเงินให้กับทางโรงเรียนจำนวน50,000บาท เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและในโอกาสวันเด็กแห่งชาติท่านบริจาคเงินเพื่อเป็นสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน โดยก่อนหน้านี้ทรงมอบเงินในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ละหมาด พร้อมส่งครูสอนภาษามลายูจากประเทศมาเลเซีย ไปช่วยสอนภาษามลายูให้กับครูและเด็กในร.ร.ต่อไป สำหรับร.ร.สตูลศานติศึกษา เป็นร.ร.เอกชนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงป.6 มีนักเรียนในร.ร.ดังกล่าวกว่า 900 คน..............

 

ภาพ/ข่าว  สุไหล  โพธิ์ดก  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สตูล
Suggess News