ปลื้มปีติสายสัมพันธ์แนบแน่น...พระจักรพรรดิอะกิฮิโตะพร้อมพระจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จออกพระราชวังอิมพีเรียล ทรงรับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ด้วยพระองค์เอง

Publish 2017-12-27 08:00:22จากกรณีประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียวในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแนะนำและทรงหารือกับอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับโลก แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 22.30 น.อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จออก ณ พระราชวังอิมพีเรียล ทรงรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2560

 

 

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว