เผย 5 รายชื่อว่าที่ กกต. ‬ก่อนคณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมอีกครั้ง เร็วๆ ‬นี้

Publish 2017-12-06 14:34:355 ธ.ค. 60  เมื่อเวลา 14.30 น. ที่รัฐสภา ภายหลังประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า ภายหลังการรับฟังวิสัยทัศน์และซักถามของผู้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 15 คน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมและลงคะแนนโดยเปิดเผย เลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งต าม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 กำหนดว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาฯ ลงคะแนนในรอบแรก ก็ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวน 4 คน จากนั้นได้มีการลงคะแนนในรอบที่ 2 ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนในรอบแรกแต่มีคะแนนไม่ถึง 2 ใน 3 โดยมีจำนวน 5 คน ซึ่งผลการลงคะแนนรอบที่ 2 ปรากฏว่า "นายประชา เตรัตน์" ได้รับเลือกเป็นคนสุดท้ายนายพรเพชร กล่าวอีกว่า ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น.คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมกันเพื่อรับรองมติการประชุมครั้งนี้ ก่อนเสนอให้ สนช.พิจารณาต่อไป ส่วนจะบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของ สนช.วันไหนนั้นยังไม่ทราบ ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการไม่ผ่านการคัดเลือกจากปัญหาคุณสมบัตินั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาไปตามกฎหมายที่วางไว้จะไปเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไร โดยกรรมการสรรหาฯ ยืนยันในมติเดิม ซึ่งกรณีที่ผู้สมัครถือเป็นผู้ถือหุ้นในสื่อนั้นกรรมการสรรหาฯ มีบรรทัดฐานในครั้งก่อนๆอยู่แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากเข้ารับการสรรหาในองค์กรอิสระอื่นๆ นอกจากนั้นก็เป็นกรณีของการดำรงตำแหน่งที่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของการเลือก ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. อีก 2 คนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้น ก็ทราบจากข่าวว่าขณะนี้ได้มาแล้ว 1 คน โดยวันพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จะมีการประชุมเพื่อลงมติเลือกอีก 1 คนที่เหลือสำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ได้แก่
1. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3. นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วรวิสิฏฐ์ จำกัด และหัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ และ
5. นายประชา เตรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และอดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)เรียบเรียงโดย

อาราดา ครองเคหา