สุดยอด !! ชื่นชมคุณครูเดินตามรอยพ่อ เพาะเห็ดเยื่อไผ่ ถ่ายทอดให้ชุมชนพร้อมสอนนักเรียน นำไปเป็นโครงการอาหารกลางวัน (คลิป)

Publish 2017-11-16 00:32:37วันที่ 15 พ.ย. 60  น่าชื่นชมคุณครูโรงเรียนวัดบ้านอิฐ รัฐประชานุกูล  ตำบลบ้านอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  เดินตามรอยพ่อ  โดยใช้เวลาว่างใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังบ้านพัก  ทำการเพาะเห็ดเยื่อไผ่  พร้อมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านชุมชนที่มีความสนใจ  และยังนำความรู้นำไปสอนนักเรียนในการปลูกเห็ดเยื่อไผ่  นำไปเป็นโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน  ซึ่งเห็ดเยื่อไผ่นั้นมีราคาที่สูง  หากนำไปจำหน่ายก็จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 5,000 - 7,000 บาท ด้าน นาง จีรภา  เงินอาจ  หรือครูแอน  ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ รัฐประชานุกูล  กล่าวว่า  ตนเองมีความสนใจเรื่องการเพาะเห็ดเยื่อไผ่  และได้ศึกษามานานกว่า 10 ปี  จึงได้ทำการทดลองปลูก  โดยการลงทุนซื่อเครื่องเพาะเชื้อ  เครื่องอบก้อนเห็ด  และคิดค้นวิธีปลูกเห็ดชนิดต่าง ๆ  จนได้ทดลองเพาะเห็ดเยื่อไผ่ได้ผลผลิตจนสำเร็จ  โดยเห็ดเยื่อไผ่จะขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 800 - 1,000 บาท  นอกจากนั้นน้ำเมือกของเห็ดเยื่อไผ่  ยังสามารถนำไปต้มเป็นรังนกที่มีสรรพคุณควบคุมความดัน และลดคอลเลสเตอรอลได้  ที่สำคัญมีคนนำไปแปรรูปเป็นสบู่  เนื่องจากเมือกเห็ดเยื่อไผ่มีคอลาเจนสูง  เมื่อใช้แล้วหน้าจะขาวใสลดฝ้า  กระ  จุดด่างดำ  หากจำหน่ายน้ำเมือกของเห็ดเยื่อไผ่ก็จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 5,000 - 7,000 บาทนาง จีรภา  กล่าวต่ออีกว่า เริ่มเรียนรู้การปลูกเห็ดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ทำทุกอย่างตั้งแต่การเขี่ยเนื้อเยื่อ  เพาะเลี้ยง  ทำก้อน  และได้นำความรู้ที่ได้จากการปลูกเห็ด  นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามศาสตร์ของพระราชา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากที่ทำได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้นำความรู้ไปสู่ชุมชน  โดยให้ชาวบ้านเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  มีการวางขาย  และซื้อโดยชุมชน  ถ้าชาวบ้านซื้อก้อนไป  ตนเองก็จะมีการซื้อดอกกลับมา  ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน  จากนั้นได้นำความรู้ที่มีอยู่นำมาต่อยอดเข้าสู่โรงเรียน  นำมาปรับให้นักเรียนได้ทำการเรียนรู้ถึงกระบวนการปลูกเห็ดขายสร้างรายได้ หลังจากที่ได้ขายแล้วก็ได้นำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ลงแปลงเกษตรในการผลิตเห็ด  เพาะเลี้ยง  การเปิดดอก  โดยจะเริ่มตั้งแต่อนุบาล  ได้ไปดูแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียน  โดยให้เด็กนักเรียนลงแปลงจริง  ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มออกผลผลิตแล้ว  และยังมีส่วนหนึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว  ก็จะนำเห็ดเยื่อไผ่มาแปรรูป  โดยใช้เมือกของเห็ดเยื่อไผ่มาแปรรูปเป็นสบู่สำหรับใช้เอง  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

กนกศักดิ์  แสงตระการ    สำนักข่าวทีนิวส์    จ.อ่างทอง