ไม่ทิ้งกัน!!! ทส.เข้าความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัด ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยแก้เน่าเสีย!!!

ไม่ทิ้งกัน!!! ทส.เข้าความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัด ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยแก้เน่าเสีย!!!

Publish 2017-11-08 12:25:53

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ 17 จังหวัด จึงได้ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือประชาชน  ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ จึงมอบหมายผู้บริหารระดับสูงในสังกัด และ ผต.ทส. ลงพื้นที่ประสานงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อย่างรวดเร็ว และ   ทันเหตุการณ์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ปลัดกระทรวงฯ (ดร.วิจารย์ สิมาฉายา) และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ผนึกกำลังลงพื้นที่ทั้ง 17 จังหวัดและได้พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

 

 
หลังจากนั้นผู้บริหารทส.ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วม โดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทั้งขนาด 12 และ 30 นิ้ว  รวมทั้ง นำกำลังพล จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เข้าช่วยยกของใช้และทรัพย์สินขึ้นที่สูง   สำหรับพื้นที่ที่มีสภาพน้ำท่วมขัง/เน่าเสีย   ก็จะฟื้นฟูโดยการเท และมอบ น้ำหมักชีวภาพ(EM) เพื่อเป็นการฟื้นฟูน้ำที่เน่าเสีย รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. และเครือข่าย ทสม.เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎร  พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด(ที่ผลิตโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) และถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย  ไปแล้วทั้ง 17 จังหวัด

 

 


 


อนึ่ง สำหรับภาคใต้ ทส. ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ และจัดกำลังพล ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากกรมอุทยานฯ (อส.) กรมป่าไม้ ( ปม.) และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จำนวนกว่า 500 คนในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี และประมาณ 400 คน ในพื้นที่ จ.สงขลา  พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงทั้งทางบก และทางทะเล เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าพื้นที่ภาคใต้จะเจอกับฝนตกหนัก นอกจากนี้ยังมีรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำ ทั้งขนาด 12  และ 30 นิ้ว จากกรมทรัพยากรน้ำ คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่จาก ปม.อส.และทช. จะช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินไปในพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนต่อไป

 

 

แม้ในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้น แต่ ทส. ก็ยังคงให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมมาตรการรับมือหลังน้ำลด เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมอย่างครอบคลุม.   ทุกมิติ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป โดยหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ พร้อมร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด และพื้นที่ประสบน้ำเน่าเสีย โดยมี ผอ. ทสจ. เป็นผู้ประสานความต้องการและกำลังพลในพื้นที่

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

ติดตามข่าวอื่นๆ