มากล้นพระเมตตา... สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 2 บัณฑิตมทส.ประสบอุบัติเหตุถึงแถวที่นั่ง

มากล้นพระเมตตา... "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 2 บัณฑิตมทส.ประสบอุบัติเหตุถึงแถวที่นั่ง

Publish 2017-11-02 13:09:26

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ เมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,900 คน

 




ในการนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

 


โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เบิกตัวบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งประสบอุบัติเหตุไม่สามารถขึ้นบนเวทีเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ จำนวน 2  ราย โดยในช่วงทรงประทับพักครึ่งเวลา ทรงเสด็จพระราชดำเนินลงมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งสองถึงแถวที่นั่งบัณฑิต ท่ามกลางความความปลื้มปีติของบัณฑิต พี่น้องผู้ปกครองบัณฑิตที่มาร่วมงานทุกหมู่เหล่า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า “.... การประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น จะต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือและปัจจัยสำคัญ ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน นอกจากความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งแต่ละคนศึกษาเล่าเรียนมาอย่างลึกซึ้งแตกฉานแล้ว ยังมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งความรู้อย่างที่เรียกกันว่าความรู้รอบตัวด้วย ความรู้อย่างหลังนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้อย่างแรก เพราะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัย ไม่คับแคบอยู่เฉพาะด้านเฉพาะสาขา หรือล้าหลังไม่เท่าทันความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง เมื่อคนเรามีความรู้ในหลักวิชาที่แม่นยำเจนจัด และมีความคิดอ่านที่กว้างขวางทันการณ์ทันโลก ก็จะสามารถปฏิบัติพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และยิ่งมีประสิทธิผล บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า จึงควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางและรอบด้านอยู่เสมอ”

 

 

cr. ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ