ร้อนถึงผ้าเหลือง!! อ่านช้าๆชัดๆ สคบ.แจงยิบห้ามหรือไม่ห้ามใช้ แม็กซ์ นาโน ?? หลังเพจ พระเมฆ มังกรบิน เดินหน้าแถยังขายได้..!?!

ร้อนถึงผ้าเหลือง!! อ่านช้าๆชัดๆ สคบ.แจงยิบห้ามหรือไม่ห้ามใช้ "แม็กซ์ นาโน" ?? หลังเพจ "พระเมฆ มังกรบิน" เดินหน้าแถยังขายได้..!?!

Publish 2017-10-31 16:18:30

สืบเนื่องจากกรณี "พระเมฆ มังกรบิน" อดีตผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ "แม็กซ์นาโน" ออกมาให้ข่าวว่าจะฟ้องร้องสื่อและผู้เกี่ยวข้องที่ไปให้ข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง จนทำให้ผลิตภัณฑ์ "แม็กซ์นาโน" เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า ทางสำนักสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สั่งห้ามไม่ให้ขายแม็กซ์นาโนเพราะไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา

 เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กของสำนักสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้โพสต์ข้อภาพพร้อมข้อความระบุว่า...เรียนชี้แจงเพื่อทราบ ข้อสงสัยในเอกสารรับทราบข้อกล่าวหา กรณี "ผลิตภัณฑ์ Max Nano Super Series" เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดอาญาที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากสินค้าอันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า ต้องระวางโทษตามมาตรา 47 และจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้องตามมาตรา 30 วรรค 3 ต้องระวางโทษตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 


เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ประกอบการรับทราบ ประกอบกับ สคบ.ได้มีการแถลงการณ์ไปแล้วว่าสินค้าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสินค้าประเภทน้ำมันอเนกประสงค์ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2547 เรื่องให้น้ำมันอเนกประสงค์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งต้องจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย

 

(ก) ข้อแนะนำในการใช้ต้องระบุ "ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันหยอดใบเลื่อน โซ่และเฟือง หรือ อื่น ๆ

(ข.) ข้อห้ามในการใช้ต้องระบุ "ห้ามนำไปใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล หรือ ใช้แทนน้ำมันเครื่อง 2T"

 

ข้อความที่เป็น "ข้อห้ามในการใช้" ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร และติดไว้ที่ด้านหน้าของน้ำมันอเนกประสงค์ ทั้งนี้สคบ. จะมีการดำเนินการในการออกคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ตามมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และแจ้งคำสั่งทางปกครองกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆ เกริกพล แมกซ์ นาโน (ไทยแลนด์) และนายเกริกพล จงเอื้อมกลาง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป

 

 

 

ขอบคุณ : เฟซบุ๊ก สำนักสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน