กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 ภาค สืบสานพระราชปณิธาน ทำนุบำรุงต้นไม้ที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูก!!!

"กรมป่าไม้" จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 4 ภาค สืบสานพระราชปณิธาน ทำนุบำรุงต้นไม้ที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูก!!!

Publish 2017-10-18 19:44:31

ในวันที่ 21 ต.ค. 60 ที่จังหวัดสกลนคร กรมป่าไม้ ร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวโคกศรีสุพรรณ บำรุงรักษาต้นสนฉัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519 จำนวน 2 ต้น ที่โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อ “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ในการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ที่ประชาชนปลูกไว้ทุกที่ทุกเวลา ให้เจริญเติบโตแข็งแรงและยั่งยืนตลอดไป

 

 

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เอง มาโดยตลอด ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” นางอำนวยพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 นี้ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกันกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งแต่ละภาคจะคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และมีต้นไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูก โดยในภาคเหนือจัดที่จังหวัดลำปาง ภาคกลางที่จังหวัดราชบุรี ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออกเฉียงจัดที่โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นี้  

 

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการบำรุงดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นสนฉัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูก เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมหน่วยทหาร โรงเรียนร่มเกล้าเป็นการส่วนพระองค์ และได้ทรงปลูกต้นสนฉัตร จำนวน 2 ต้น ที่มุมอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519 ปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกทั้งสองต้นได้เจริญเติบโตแข็งแรงดี  ทั้งนี้ ทีมงานรุกขกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ พร้อมนักเรียน คุณครู และประชาชนชาวสกลนคร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาต้นไม้ของพ่อ ให้สวยงดงามเจริญเติบโตยั่งยืนตลอดไป

 

 

“นอกจากการดูแลรักษาต้นสนฉัตรทรงปลูกแล้ว ได้ปลูกต้นสาละลังกา เพื่อเป็นพุทธบูชาและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า และพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย รวมทั้ง กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติที่มีดอกเป็นพวงระย้าสีเหลือง เป็นสีประจำ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  จำนวน 900 ต้น แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้นำไปปลูกที่บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ปวงประชาได้ “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง” ในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ราชพฤกษ์ ให้เจริญ งอกงาม เติบโต แข็งแรง เป็นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป” ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กล่าว
 


สำหรับกำหนดการมีดังนี้....
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
ภายใต้ชื่อ “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน”

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ณ บริเวณโรงเรียนร่มเกล้า ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

เวลา 08.30 น. -  ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณงาน/ลงทะเบียน 
เวลา 09.30 น.    -  นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประธานในพิธี  
    
-  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า  กล่าวต้อนรับ
-   พิธีกรเชิญ ประธานขึ้นเวที
-  ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา
  บรมราชชนนี
-  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กล่าวรายงาน
-  ท่านประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 
-  ประธานในพิธีมอบกล้าไม้ต้นราชพฤกษ์ ให้ผู้นำชุมชน 
    และผู้อำนวยการโรงเรียน

-  ประธานในพิธีร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นสนฉัตร จำนวน 2 ต้น ดังนี้
   ต้นที่  1  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก
   ต้นที่  2  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
                ทรงปลูก

- ประธานในพิธีปลูกต้นสาละ จำนวน 1 ต้น
-  ประธานในพิธีร่วมถ่ายรูปกับหัวหน้าส่วนราชการ

เวลา 11.30 น. - เสร็จพิธี              
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นพุทธบูชาและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า และพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย รวมทั้ง กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติที่มีดอกเป็นพวงระย้าสีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  จำนวน 900 ต้น แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้นำไปปลูกที่บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ปวงประชาได้ “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง” ในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ราชพฤกษ์ ให้เจริญ งอกงาม เติบโต แข็งแรง เป็นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป”

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน