เรื่องนี้สำคัญที่สุด!! กระทรวงแรงงาน แจ้งถึงนายจ้างฯ ขอความร่วมมือวันหยุด 26 ต.ค. หวังคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ!?

เรื่องนี้สำคัญที่สุด!! "กระทรวงแรงงาน" แจ้งถึงนายจ้างฯ ขอความร่วมมือวันหยุด 26 ต.ค. หวังคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ!?

Publish 2017-10-16 13:34:53

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนั้น ทำให้สถานที่หลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ออกประกาศปิดบริการจำนวน 1 วัน ซึ่งในส่วนของบริษัทเอกชน และสถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง จะปิดบริการและกำหนดให้เป็นวันหยุดของพนักงานหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายจ้าง

 

(เป็นเพียงภาพประกอบ)ล่าสุด เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เผยถึงประเด็นนี้ว่า กระทรวงแรงงาน โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ อนุญาตให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดงาน

 

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน


เพื่อให้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการรวมใจกันถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตามสถานที่ที่กำหนดใกล้บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ


ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 1 - 10 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือโทรสายด่วน 1546.

 

cr. สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ

ติดตามข่าวอื่นๆ