เป็นเจ้าฟ้าที่ทรงนอบน้อม!?!สมเด็จพระเทพฯยกพระหัตถ์ไหว้สามเณรวัดปทุมฯ เสด็จพระราชทานรางวัล ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ

เป็นเจ้าฟ้าที่ทรงนอบน้อม!?!สมเด็จพระเทพฯยกพระหัตถ์ไหว้สามเณรวัดปทุมฯ เสด็จพระราชทานรางวัล ทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ

Publish 2017-09-21 10:01:25

จากกรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการและหน่วยงานต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาในการเสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดสัปดาห์นี้ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนึ่งในหมายกำหนดการ ก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวสำรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ถือเป็น1ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยามวิกฤต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา แก่ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง บ้านทราย ตำบลไพรวัน อำเภอ ตากใบ ,กลุ่มทำนาบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอ เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และกลุ่มทำนาบ้านป่าทุ่ง ตำบล บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จากนั้นทรงหว่านข้าว(พันธุ์หอมกระดังงา) ลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


       อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเสนาสนะสงฆ์ และอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม พร้อมพระราชทานรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่บัณฑิตและนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ขอบคุณภาพ : เฟซบบุ๊กวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน