ก็เพราะไม่พูดความจริง?!? โพลตอกหน้ารบ. !!! ปชช.ส่วนใหญ่ของปท.เชื่อย้ายผอ.พศ.มีเบื้องลึก จี้ควรโปร่งใสยุติธรรม-อยากให้พูดความจริงออกมา???

ก็เพราะไม่พูดความจริง?!? โพลตอกหน้ารบ. !!! ปชช.ส่วนใหญ่ของปท.เชื่อย้ายผอ.พศ.มีเบื้องลึก จี้ควรโปร่งใสยุติธรรม-อยากให้พูดความจริงออกมา???

Publish 2017-09-10 10:34:45

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับโอน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ก่อนจะมีคำสั่งส่งไปตรวจราชการที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการแต่งตั้งนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ซึ่งได้เป็นข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางด้วยคำถามที่ยังคาใจว่า พ.ต.ท.พงศ์พร มีความผิดอะไร และใครอยู่เบื้องหลังคำสั่งหรือไม่ มีความเกี่ยวพันกับพระบางรูปในมหาเถรสมาคมหรือไม่       ขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวว่า ไม่ใช่การถูกลงโทษหรือการถูกเด้ง เพราะตนเองพอใจการทำงานของ พ.ต.ท.พงศ์พร เห็นได้จากการแต่งตั้งครั้งนี้ ที่ได้เลื่อนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม ตามที่ได้มีการหารือและต้นสังกัดได้ส่งเรื่องขึ้นมา เพราะที่ผ่านมา พ.ต.ท.พงศ์พร ถือว่าได้ทำงานสำเร็จไปแล้วในบางเรื่อง และเป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งหลังจากนี้เมื่อมาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะได้ช่วยงานของตนเองในด้านการปฏิรูปได้มาอยู่ใกล้ตน นอกจากนี้ยังมีความพยายามออกมาชี้แจงไม่ว่านายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แต่ดูเหมือนจะยิ่งคลางแคลงโดยเฉพาะนายวิษณุ ที่ตามกระแสโซเชียลฯพาดพิงไปถึงบทบาทสมัยทำงานกับรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรเลยทีเดียว


       ทั้งนี้ล่าสุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ผ่าน“สวนดุสิตโพล”  เกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่ามีข่าวดังหลากหลายประเภทที่ประชาชนเองก็ให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรม สังคม การเมือง หรือข่าวบันเทิง ซึ่งประชาชนต่างก็มีความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,134 คน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

       สำหรับหัวข้อมุมมองที่มีต่อข่าวเด้ง ผอ.ส านักงานพระพุทธศาสนา หลังลุยปราบทุจริตเงินทอนวัด

อันดับ 1 อาจมีปัญหาภายใน มีเบื้องลึกมากกว่านี้ 60.32%

อันดับ 2 การโยกย้ายควรมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 56.61%

อันดับ 3 เป็นเรื่องละเอียดอ่อน อยากให้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง 46.30%ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ