ทหารบกไทย-มาเลเซีย!! ร่วมประชุมแก้ปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคง ทั้งยายาเสพติด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและปรองดอง!?

Publish 2017-07-19 15:35:04วันที่ 19 ก.ค. 2560 ที่โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลตรีสิทธิพร  มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ประธานฝ่ายไทย  และ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รามลี บิน จาฟาร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย ร่วมประชุมคณะทำงานทางบกไทย-มาเลเซีย land working group (LWG)  ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซีย และลาดตระเวนร่วมของกำลังทหารทั้งสองประเทศ   เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารทั้ง2  ประเทศ ทั้งนี้มาตรการความร่วมมือของทหารตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียของทั้งสองประเทศในช่วงที่ผ่านมามีทั้งการตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งชายแดนคู่ขนานชายแดนไทยมาเลเซีย  ตั้งด่านตรวจร่วมตามแนวชายแดน การร่วมฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง

ภาพ/ข่าว นภาลัย ชูศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลา