ไม่ต้องเสื่อมให้เสียศักดิ์ศรี!! เด็กเทคโนฯสุรินทร์รับน้องใหม่สุดสร้างสรรค์ ลงแขกดำนาสานสัมพันธ์พี่-น้อง ชาวโซเชียลแห่ชมแบบนี้เยี่ยมมากน้อง!?

ไม่ต้องเสื่อมให้เสียศักดิ์ศรี!! เด็กเทคโนฯสุรินทร์รับน้องใหม่สุดสร้างสรรค์ ลงแขกดำนาสานสัมพันธ์พี่-น้อง ชาวโซเชียลแห่ชมแบบนี้เยี่ยมมากน้อง!?

Publish 2017-07-04 12:26:45

หลังจากที่มีกระแสข่าวรับน้องสุดเสื่อมออกมาให้เห็นกัน การกระทำดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะแสดงถึงความไม่เหมาะสม และไม่มีควาสร้างสรรค์ สมกับเป็นผู้ที่มีการศึกษา อีกทั้งการรับน้องสานสัมพันธ์ ก็มีกิจกรรมอื่นๆ ให้ทำมากมาย เหมือนกับน้องๆ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ สร้างสรรค์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ
 โดยเมื่อวานที่ผ่านมา (3 ก.ค.) ที่บริเวณแปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ นาวสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกดำนา บูชาแม่พระโพสพ” โดยมีผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่พารุ่นน้องปี 1 รวมกันกว่า 400 ชีวิต ดำนา บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตอาชีพเกษตรกร 

 


 


ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รณรงค์ เน้นทางด้านการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  จึงจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร ซึ่งระหว่างการลงแขกดำนาในครั้งนี้พบว่ารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ พร้อมต้องช่วยกันดูแลต้นกล้าพันธุ์ข้าวเจ้าดอกมะลิในพื้นที่กว่า 5 ไร่ ที่นำมาปักดำจนกว่าต้นข้าวจะเจริญเติบโตออกรวงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนธันวาคม ทำให้ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมกันปักดำนามีความผูกพันกันตลอดระยะเวลา 4 เดือน ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมสนุกสนานเพียง 1-2 วันเหมือนในอดีต ถือเป็นแบบอย่างรับน้องยุคใหม่ รักกันได้ ไร้ความรุนแรง และนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ เก็บเกี่ยว นวดข้าว และจัดเก็บ จะได้รู้คุณของข้าว รู้บุญคุณของชาวนา กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละรวงนั้นชาวนาต้องมีความลำบากขนาดไหน 

 

และเมื่อดำนาเสร็จแล้ว จะมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอีกรอบหนึ่ง โดยนักศึกษาปี 1 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทุกคน ทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นพืชศาสตร์ ประมง ไฟฟ้า เทคโนโลยีเครื่องกลโรงงาน เทคโนโลยีเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งทอและการออกแบบ ซึ่งแต่ละสาขาต่างช่วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์การอาหารจะผลิตอาหารมา ไฟฟ้า เครื่องกลก็จะเตรียมที่นา เตรียมดิน พืชศาสตร์ สาขาหลักจะเตรียมกล้าสำหรับปักดำนา ประมงก็เอาปลานิลที่เลี้ยงมาทำอาหารเลี้ยง ส่วนสัตวศาสตร์สนับสนุนสุกรมาประกอบเลี้ยง พืชศาสตร์เป็นข้าวสาร
      
 
ทั้งนี้ชาวโซเชียลก็ได้ชื่นชมกิจกรรมดังกล่าว เพราะถือเป็นอีกกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความรักและเข้าใจความยากลำบากของเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง      

 


ขอบคุณ : ผู้จัดการออนไลน์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน