ภาพที่สุดปลาบปลื้ม!!!ย้อนรอย“พระเทพฯ”เสด็จฯเยือนภูฏาน ทรงอุ้มเจ้าชายน้อย “กษัตริย์จิกมี”ทรงประคอง“เจ้าฟ้าในดวงใจคนไทย”

ภาพที่สุดปลาบปลื้ม!!!ย้อนรอย“พระเทพฯ”เสด็จฯเยือนภูฏาน ทรงอุ้มเจ้าชายน้อย “กษัตริย์จิกมี”ทรงประคอง“เจ้าฟ้าในดวงใจคนไทย”

Publish 2017-07-01 16:04:23

จากกรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 ซึ่งจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปรากฏว่าภาพของการแสดงมิตรไมตรีจิตความเคารพความสัมพันธ์อันดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศยังคงสร้างความปลาบปลื้มปีติและสุดแสนประทับใจต่อประชาชนทั้งสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง  ในวันนี้จึงอยากนำเสนอเรื่องราวที่น่าประทับใจนั้นมาเผยแพร่อีกครั้งดังนี้       ทั้งนี้ย้อนไปสำหรับเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรภูฏานนั้น ทาง  เพจเฟซบุ๊กของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งใช้ชื่อว่า His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ก็ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์กษัตริย์จิกมีขณะทรงต้อนรับการเสด็จฯ เยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระราชพิธีต้อนรับ ณ ป้อมตาชิโซซอง อาคารที่ทำการของรัฐบาลคณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมด้วย

 

       โดยปรากฏภาพกษัตริย์จิกมีพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมสวดมนต์และจุดตะเกียงไฟ 1,000 ดวงภายในป้อมตาชิโซซอง เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและมีพระชนมพรรษายืนนาน


       อย่างไรก็ตามวันเดียวกันนี้ของการเสด็จฯเยือนราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

       นอกจากนี้ยังปรากฏว่าเพจเฟซบุ๊กกองข่าว สำนักราชเลขาธิการ Information Division of OHM นำเสนอพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเพจเฟซบุ๊ก เรารักสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเผยแพร่ภาพทรงอุ้มเจ้าชายน้อย พระโอรสในกษัตริย์จิกมี และขณะทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระราชบิดากษัตริย์จิกมี รวมถึงพระฉายาลักษณ์ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติภูฏาน

 

 

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

                     เฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเทพฯติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว