แบบนี้เรียกว่าตบหน้าไหม!!!“ ปปช.”กวักมือเรียก“วิษณุ”มาดูทรัพย์สินยิ่งลักษณ์ เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว สอน!!!ดูผ่านเว็บไซต์ก็ยังได้ ???

แบบนี้เรียกว่าตบหน้าไหม!!!“ ปปช.”กวักมือเรียก“วิษณุ”มาดูทรัพย์สินยิ่งลักษณ์ เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้ว สอน!!!ดูผ่านเว็บไซต์ก็ยังได้ ???

Publish 2017-06-23 17:04:39

จากกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ต้องยุติการดำเนินการยึดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไว้ก่อน ซึ่งต้องนำมาจ่ายชดเชยความเสียหายจากโครงการทุจริตรับจำนำข้าว ต่อมาปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยด้วยว่าได้ตั้งคณะทำงานสืบทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์ ขึ้นโดยจะส่งหนังสือถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อทำการตรวจสอบการมีอยู่ของทรัพย์สินจากนั้นจะส่งให้กรมบังคับคดีเพื่อติดตามยึดทรัพย์ต่อไปนั้น
       ล่าสุดในวันนี้( 23 มิถุนายน) ปรากฏว่าหลังมีกรณีดังกล่าวขึ้นมา ทาง ป.ป.ช. จึงออกมาแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นหรือได้รับหนังสือดังกล่าวจากกระทรวงการคลังแต่อย่างใด แต่โดยปกติบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้น จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของป.ป.ช.อยู่แล้วโดยปกติ ส่วนของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ทางป.ป.ช.ก็มีการตรวจสอบการมีอยู่จริงของทรัพย์สินทั้งในช่วงระหว่างตำแหน่งนายกฯ พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปีเรียบร้อยแล้ว


       อย่างไรก็ตามพบว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นบัญชาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบ 1 ปี ต่อ ป.ป.ช.รวมทรัพย์สิน 612,379,231.93 บาท (เฉพาะในส่วนของผู้ยื่นและบุตร ไม่รวมของคู่สมรส) รวมหนี้สิน 33,070,803 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 579,308,428.93 บาท (ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส)

       สำหรับรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อป.ป.ช. แบ่งเป็น เงินสด ผู้ยื่น 14,298,120 บาท คู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) 4,000,000 บาท เงินฝาก 16 บัญชี ผู้ยื่น 24,908,420.28 บาท คู่สมรส 5,847,160.87 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 138,381.66 บาท เงินลงทุน ผู้ยื่น 115,531,804.89 บาท คู่สมรส 45,098,000 บาท เงินให้กู้ยืม ผู้ยื่น 108,301,369.86 บาท ที่ดิน ผู้ยื่น 117,186,350 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ยื่น 162,368,182.40 บาท คู่สมรส 16,127,000 บาท ยานพาหนะ ผู้ยื่น 21,990,000 บาท สิทธิและสัมปทาน ผู้ยื่น 569,189.32 บาท คู่สมรส 1,707,734.39 บาท บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,397,413.52 บาท ทรัพย์สินอื่น ๆ ผู้ยื่น 45,690,000 บาท คู่สมรส 3,854,000 บาท รายการที่ดิน14 แปลงรวมเป็นเงิน 117,186,350 บาท และรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 33 รายการรวมจำนวนเงิน 162,368,182.40 บาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว