เสียหายวายวอด!! “ไพศาล” ซัด ใช้ระบบเลือกตั้งมา 83 ปี บ้านเมืองเสียหาย แนะ ฟื้นฟูธรรมาธิปไตย เป็นระบอบประชาธิปไตย

Publish 2017-06-05 10:52:54

นายไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นทางการเมือง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยระบุว่านายไพศาลระบุ “ถึงกฎหมายเลือกตั้งที่กำลังอยู่ในระหว่างการร่างในขณะนี้ว่า กฎหมายเลือกตั้งต้องมีบทบาทและเนื้อหาสำคัญ คือ 1. ป้องกันไม่ให้กลุ่มอึ้งยี่โกงเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะลอกคราบกี่ครั้งก็ตาม 2. ป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่โกงเลือกตั้ง เป็นแก๊งเผาบ้านเผาเมือง โกงบ้านกินเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง 3. ป้องกันไม่ให้ นักการเมือง ที่เลือกตั้งเป็นอาชีพ มาสมัครเช่น ต้องกำหนดคุณสมบัติว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไม่เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. รวมกันเกินกว่า 8 ปีเป็นต้น จะได้ยกเลิกการผูกขาดอำนาจได้อย่างสิ้นเชิง กฎหมายเลือกตั้งจะไร้คุณค่าถ้าหากยังไม่สามารถป้องกันสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ไม่ให้กลับคืนมาได้”


นายไพศาลระบุในความเห็นต่อมาว่า “ประเทศไทยปกครองด้วยระบบธรรมาธิปไตยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มากว่าพันปี เพิ่งลองใช้แบบเลือกตั้ง 83ปี ฉิบหายวายวอด เราพึงฟื้นฟูระบบธรรมาธิปไตยเพื่อไปสู่ธรรมรัฐ ตั้งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ภายใต้ธรรมาธิปไตย สู่ธรรมรัฐ ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สรัลธร ท้วมแสง