“ลุงตู่”ยังครองใจปชช.!!!“นิด้าโพล”เอา4คำถาม-ถามประชาชน ผลเชียร์“พล.อ.ประยุทธ์”!!“นักเลือกตั้ง”ฟังแล้วจะอึ้ง?!? (มีคลิป)

Publish 2017-06-03 18:30:32

จากกรณีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถึงรายงานผลความคืบหน้าการบริหารราชการแผ่นดินครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาล และคสช. โดยเนื้อหาที่กล่าวในรายการยังมีประเด็นการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย ซึ่งมีการฝากคำถามให้ประชาชนช่วยตอบมายังนายกรัฐมนตรี4คำถาม ซึ่งวันนี้สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้นำผลสำรวจของนิด้าโพลที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่อง4คำถามกำหนดอนาคตประเทศไว้ มาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มทางการเมืองต่อไปของประเทศจะเป็นอย่างไร เพราะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมในตัวพล.อ.ประยุทธ์อยู่นั่นเอง“สวัสดีครับแฟนข่าวทีนิวส์ครับวันนี้วันที่3มิถุนายน2560ครับ ในขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้ตั้งคำถาม4ข้อถึงประชาชนและได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและกลไกของราชการไปสอบถามความคิดเห็นกลับมานั้น  วันนี้นิด้าโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้สำรวจ4คำถามความคิดเห็นของประชาชนกับทิศทางอนาคตของประเทศไทย ผลออกมาก็น่าสนใจจากการสำรวจที่ได้ถามเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลภายหลังจากการเลือกตั้งนั้น ประชาชน ร้อยละ 15.68 ระบุว่า มีความเป็นไปได้มาก ที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ร้อยละ 24.40 ระบุว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก รวมกัน2ความเห็นนี้เท่ากับร้อยละ40 ที่มีความเห็นว่าจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหลังการเลือกตั้ง

 

แต่ในขณะเดียวกันความเห็นที่ว่าจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 34.48 และร้อยละ 9.28 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับ44%มากกว่าฝั่งที่เห็นด้วย น่าสนใจมากไปกว่านั้นอีกที่ความเห็นของประชาชนเห็นว่า รัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งนั้นก็เพราะว่า รัฐบาลและคสช.ได้วางกรอบแนวทางการทำงานไว้แล้ว และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้มีการแก้ไขคัดกรองเพื่อลดช่องโหว่ในการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง รวมไปถึงประชาชนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ตรงนี้ผู้ที่มีความเห็นว่ารัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลนั้นก็ให้เครดิตกับพล.อ.ประยุทธ์ รัฐบาล และคสช. เพราะถ้าเราไปดูคำถามต่อไปที่ถามว่า การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว โดยที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ หรือการปฏิรูป” ว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.52ระบุว่า เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกหรือสิ่งที่สำคัญที่สุด อนาคตของประเทศชาติ น่าสนใจในขณะมีเพียงร้อยละ14.96ระบุว่า เป็นความคิดที่ถูกต้อง


และสำหรับคำถามที่ถามว่าการ ให้โอกาสกับกลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี กลับเข้ามาสู่การเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.28ระบุว่า ไม่ควร เพราะ นักการเมืองที่ไม่ดี หรือมีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม ไม่ควรได้รับอำนาจให้กลับเข้ามาทำงานอีก นั่นแหละครับถ้าไปดูคำถามว่าหากกลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ได้มีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งแล้วเกิดปัญหาอีกใครจะเป็นคนแก้ไข ประชาชนร้อยละ 27.28ระบุว่า เป็นประชาชน ในจำนวนเกือบเท่ากันร้อยละ27.04ไม่ระบุไม่แน่ใจ แต่มีอีกร้อยละ 11.28 ระบุว่าเป็นทหาร แนวคิดตรงนี้ชัดเจนครับ ระหว่างความไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่คนจำนวนมากสุดคิดว่าประชาชนจะต้องแก้ไขด้วยตัวเอง แต่อีกจำนวนหนึ่งคิดว่าทหาร ก็ต้องไปหาคำตอบว่าที่ประชาชนจะแก้ไขด้วยตนเองนั้นเป็นอย่างไร ดูจากโพลของนิด้าที่ออกมาแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้ำหนักของประชาชนยังเลือกข้างพล.อ.ประยุทธ์ และคสช.มากกว่านักเลือกตั้งโดยทั่วไติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ