"พระพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาต่อกัน เป็นธรรมสากล-พระเจ้าก็สอนเช่นเดียวกัน" บทสนทนาสมเด็จพระสังฆราช-ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางอิสลาม

Publish 2017-04-09 09:52:36

จากกรณี Dr.Shawky Ibrahim Abdel-Karim AIIam  (ศาสตราเชาว์กี อิบราฮิม อับดุล การิม โมซา อัลแลม) ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม(Grand Mufti) ของอียิปต์  ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน พี่น้องไทยพุทธมุสลิม รวมทั้งกับฝ่ายทางการคือเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้ตามรายงานข่าว ศาสตราเชาว์กี อิบราฮิม อับดุล การิม โมซา อัลแลม ผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์  ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ และได้เดินทางเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงตรัสด้วยว่า พระพุทธศาสนาสอนให้ศาสนิกชนมีเมตตาต่อกัน เป็นธรรมสากล ขณะที่ผู้เข้าเฝ้าคือ ศาสตราเชาว์กี อิบราฮิม อับดุล การิม โมซา อัลแลม ก็ได้กราบทูลต่อพระองค์ว่า พระเจ้าสอนเช่นเดียวกัน

       อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 เวลา 15.30 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และฐานะผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับและพบปะพุดคุยกับ Dr.Shawky Ibrahim Abdel-Karim AIIam ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม(Grand Mufti) ของอียิปต์ และคณะ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี รวมทั้งนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.ท.ชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นบุคคลสำคัญทางศาสนา และได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง


       โดยการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และประเทศไทย ตลอดจนการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีการพูดคุยหารือ และรับฟังการนำเสนอใน 2 ประเด็น คือ นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Dr.Shawky Ibrahim Abdel-Karim Allam ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนในการต้อนรับเป็นพิเศษ และรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ารัฐบาลไทย และทุกหน่วยงานได้ทุ่มเท และพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ