พระเกียรติคุณ..ก้องโลก! "สาธารณรัฐอินเดีย" ทูลเกล้าฯถวาย "เครื่องอิสริยาภรณ์" แด่ "สมเด็จพระเทพฯ" ชาวต่างประเทศเพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับ

Publish 2017-03-30 08:59:43

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์ข้อความจาก สำนักพระราชวังระบุว่า...

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านวรรณกรรมและการศึกษา อันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศและประชาชน ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ จำนวน ๗ คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นชาวต่างประเทศเพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๒๓ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๕ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เวลา ๐๕.๒๕ น.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

 


แฟ้มภาพ

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhornติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

ติดตามข่าวอื่นๆ