เสมือนบ้านหลังที่ 2!! ปลื้มปริ่ม "สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีฯ" เสด็จฯ เยือนไทยป็นการส่วนพระองค์ พระราชจริยวัตรเรียบง่าย #ขอทรงพระเจริญ

Publish 2017-03-28 22:20:08

ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนาน สำหรับมิตรไมตรีระหว่างกษัตริย์ 2 ประเทศ    ดังเป็นความซาบซึ้งยิ่งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   และสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งประเทศภูฏาน   จนล่วงเข้าสู่รัชสมัย   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่  10     ความรักอาทรของ 2 ราชวงศ์บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลกัน ก็ยังดำรงเสมอเหมือนเดิมไม่แปรเปลี่ยนในการนี้ที่ผ่านมา   สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก นั้น   เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยอยู่หลายครั้ง   ด้วยความสนพระทัยในโครงการพระราชดำริ   รวมทั้งเคยเสด็จติดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ตั้งแต่ยังคงทรงพระเยาว์ด้วยความชื่นชมและยกย่อง  เทิดพระเกียรติองค์พ่อหลวง เสมอดั่งพระราชบิดาของพระองค์  และปัจจุบันหลายโครงการพัฒนาในภูฎานก็ได้รับสืบสานให้เป็นรูปธรรม  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 


ล่าสุด ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก "Arthit Ourairat" หรือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และพระราชโอรส ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ระบุข้อความว่า..

 

 

"On Their Majesties private visit
เสด็จมาเมืองไทยเป็นการส่วนพระองค์"

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีโอกาสได้ร่วมถ่ายรูปกับสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และพระราชโอรสอีกด้วย นับว่าเป็นพระราชจริยวัตรเรียบง่ายและเป็นกันเองของทั้งสองพระองค์.

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก Arthit Ourairatติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ