สำนักพระราชวัง แถลงการณ์  พระอาการ องค์ราชินี ฉบับที่ 5   # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ พระอาการ "องค์ราชินี" ฉบับที่ 5 # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Publish 2016-11-29 20:05:13

แถลงการณ์ฉบับที่ ๕   เมื่อเวลา  ๑๙.๓๖  น. สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๕ ความว่า

 


ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จฯ ไปประทับ ณ ตึก สก. ชั้น ๒๐ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์เพื่อถวายการรักษาพระอาการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ประกาศให้ทราบมาแล้วนั้น
        
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่าพระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมาก ไม่มีพระปรอท (ไข้) ทรงรู้พระองค์ดี ทรงพระดำเนินได้ เสวยพระกระยาหารได้ดี มีพระกรรสะ (ไอ) เล็กน้อย ผลการตรวจพระโลหิตและการตรวจทางรังสีวิทยา พบว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) หายเกือบเป็นปรกติ คณะแพทย์ฯ จึงกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ กลับมาประทับพักฟื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
         

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
         

สำนักพระราชวัง ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙


 

เรียบเรียงข่าว :  ชัชรินทร์  สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์