สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯเยี่ยมพสกนิกรปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

Publish 2016-11-14 21:47:47

       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เพื่อไปทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ และเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

     ในการนี้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกิตติกร กิตติพานประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี พลตรีวิชาญ สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พลตำรวจตรี รณศิลป์ ภู่สาระ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

         

       จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ทรงถวายพานพุ่มและวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

         

     ก่อนทรงเป็นประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และผู้ให้การสนับสนุน รวมจำนวน 27 ราย

         

      และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนา และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2558

         

      ต่อจากนั้น ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปยังที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 7 รางวัล และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 23 ราย

         

      ต่อด้วยพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 28 ราย ตามลำดับ       ทั้งนี้ในการเสด็จฯของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี  

 

         ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกุรณาโปรดเกล้าฯ เดิมไว้ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2558 รวมทั้งผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2558 ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 


       ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ถือเป็นพระราชกรณียกิจต่อเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม โดยครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสให้แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย และวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2511 เป็นวันแรกที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นถวาย และได้พระราชทานแก่มัสยิดทั่วประเทศ

 

       ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสในงานเฉลิมฉลอง 14 ศตวรรษแห่งอัลกุรอานไว้ว่า คัมภีร์อัลกุรอาน มิใช่จะเป็นคัมภีร์ที่สำคัญในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ยังเป็นวรรณกรรมสำคัญของโลกเล่มหนึ่งซึ่งมหาชนรู้จักยกย่อง และได้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว