เริ่มต้นแล้ว!!! สรุปความคืบหน้า "โครงการ ม.รังสิตช่วยลูกชาวนา"เดินหน้าให้นำข้าวสารมาจ่ายแทนค่าหน่วยกิตได้!!!

Publish 2016-11-04 20:36:30


รายงานความคืบหน้า โครงการ ม.รังสิต ช่วยชาวนา ภายหลังมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีระดมความเห็นร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา ซึ่งได้ข้อสรุปประเด็นในวงประชุมเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขในระยะสั้น ดังที่นำเสนอมาแล้ว 5 ประเด็น โดยล่าสุดในส่วนของความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือนั้น สรุปได้ ดังนี้

1. เกี่ยวกับการให้นักศึกษาที่เป็นลูกชาวนา สามารถใช้ข้าวสารจ่ายแทนค่าหน่วยกิต: ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดระเบียบกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือนักศึกษาลูกชาวนามหาวิทยาลัยรังสิต โดยประสานงานไปยังคณะ/ วิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากวิกฤตราคาข้าวสามารถยื่นความประสงค์เพื่อเข้ารับความช่วยเหลือได้ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดให้โครงการนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนในภาคเรียนที่ 2/2559

โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/zOkTVY7y6glqW2Lv22. เกี่ยวกับการเปิดมหาวิทยาลัยให้เป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้าวสาร : ทางมหาวิทยาลัยจะจัดงานถนนข้าวสารลานแบร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดพื้นให้เป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้าวสารได้เจอกัน

มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ล่าสุดได้ประสานงานส่งข้าวสารจากชาวนาจังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 500 กิโลกรัม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ คุณชาติชาย แกดำ โทร. 08-3979-4579


เรียบเรียง : อติ บุญเสริม

ขอบคุณข้อมูล : มติชน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม