มาดแมน !! บัวขาว สวมเครื่องแบบ กองร้อยบริการ ถวายในหลวง ให้คำมั่นยึดคำสอน ร.๙ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

มาดแมน !! "บัวขาว" สวมเครื่องแบบ กองร้อยบริการ ถวายในหลวง ให้คำมั่นยึดคำสอน ร.๙ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

Publish 2016-10-17 13:56:31

สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชกชาวไทย ที่มีตำแหน่งทางทหาร เป็นรองผู้บังคับหมู่ หมวดบริการ กองร้อยบริการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง เดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ บริเวณสนามหลวง ถ.ราชดำเนินใน ซึ่งทางกองทัพบก ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสนามหลวง ถ.ราชดำเนินใน เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีการบริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และ แนะนำการปฏิบัติต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ ได้ เดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้ในเฟซบุคแฟนเพจ "บัญชาเมฆยิม" ของยอดนักชกรายนี้ ยังได้โพสต์ข้อความโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำตามพ่อสอน นั่นคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด


"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ทุกคนในชาติต่างมีหน้าที่ของตนเองต่างกัน บัวขาว และทีมงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งของมวยไทย ที่ทำหน้าที่นี้ และจะทำต่อไป จะปฏิบัติหน้าที่ ของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป จะยึดถือแนวพระราชดำรัช และพระบรมราโชวาท ต่างๆที่เคยตรัสไว้มาปฏิบัติ จะไม่ท้อถอย มีความพากเพียร มุ่งมั่น ทำหน้าที่นี้และจักจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน