รับไม่ได้สะเทือนใจ!!! พรรคเพื่อไทยแถลงการณ์โต้  บิ๊กตู่  อ้างชี้นำคดี บุุญทรง ถูกศาลตัดสินจำคุก !!?!!

รับไม่ได้สะเทือนใจ!!! พรรคเพื่อไทยแถลงการณ์โต้ " บิ๊กตู่ " อ้างชี้นำคดี "บุุญทรง" ถูกศาลตัดสินจำคุก !!?!!

Publish 2016-09-29 09:40:00

      ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกรูปแบบเพื่อคัดค้านการใช้คำสั่งทางปกครองฯกับ  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  และบุคคลที่เกี่ยวข้องในพรรคเพื่อไทย  ล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์อีกหนึ่งฉบับ  มีใจความว่า  “ตามที่ได้ปรากฏจากคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีหลายครั้งเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการเรียกให้รับผิดทางแพ่งกับผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าว  อันมีลักษณะของการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชี้นำการพิจารณาคดีของศาล  และยังได้อาศัยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 44 พิพากษาคดี ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.เพื่อเปลี่ยนแปลงขั้นตอนทางกฎหมายปกติ และคุ้มครองความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดท้ายได้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนโดยเปิดเผยจากกรณีที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ได้ระบุว่าจะฟ้องตนเองว่า “ก็รอจากตอนที่ตัวเองออกจากคุกมาก่อนแล้วกัน ไปเอาคดีตัวเองให้จบก่อนมาฟ้องผม” นั้น    พรรคเพื่อไทยเห็นว่า หัวหน้า คสช. เป็นผู้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศ โดยมีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการและเป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล การกระทำใดๆย่อมมีผลต่อการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆ เหล่านั้น การพูดในลักษณะให้นายบุญทรงออกจากคุกมาก่อน ทั้งที่คดีนี้มีการฟ้องร้องนายบุญทรงยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนั้น เป็นกรณีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการพูดชี้นำผลคดีไว้ล่วงหน้า นายบุญทรง จะต้องถูกศาลตัดสินให้จำคุกอันถือเป็นการก้าวล่วงอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลซึ่งต้องเป็นไปโดยอิสระ ถูกต้อง และเที่ยงธรรม จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการของหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว มีลักษณะของการหวังผลไว้ล่วงหน้าว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกศาลพิพากษาให้จำคุก และจะต้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้ได้


    ทั้งที่ควรจะเปลี่ยนให้กระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายปกติ และศาลได้มีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้กับบุคคล เมื่อหัวหน้า คสช. อยู่ในฐานะที่จะใช้อำนาจให้มีผลทั้งในทางนิติบัญญัติและตุลาการจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะชี้นำกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว

 

    พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยุติการกระทำใดๆ อันจะมีผลให้  การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมิได้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายปกติด้วยความสุจริต ถูกต้อง  และเที่ยงธรรม และยุติการก้าวก่าย แทรกแซง  หรือชี้นำการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลด้วย "


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน