"ทรงพระเจริญ"พระองค์โสมฯทรงภูมิใจในตัวพระองค์ภาฯเป็นอย่างมากทรงรับสั่งว่า"เป็นลูกที่ดีและทำงานเพื่อประเทศชาติ"(แค่นี้ผู้เป็นแม่ก็สุขใจแล้ว)

Publish 2016-09-28 12:02:04


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “บทบาทความเป็นแม่ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ( ประทานสัมภาษณ์ในครั้งเมื่อเสด็จเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค. ณ โถงอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์)

 

พระองค์โสม ฯ ได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “บทบาทความเป็นแม่ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” โดยรับสั่งเล่าถึงบทบาทความเป็นแม่ตั้งแต่ทรงตั้งพระครรภ์ว่า ทรงมีอาการแพ้ท้อง ช่วง 3-4 เดือนจะได้กลิ่นเหม็นโน่นเหม็นนี่ โปรดที่จะเสวยมะขามแก้วครั้งละเป็นกล่องๆ จนหมอต้องห้ามไม่ให้เสวยเยอะ เพราะจะทำให้ท้องเสีย และเมื่อลูกในพระครรภ์เริ่มดิ้น จะทรงรู้สึกเหมือนปลาตอด พอ 6 เดือนก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง เด็กเริ่มโก่งตัว โก่งข้อศอกขึ้นมาพระองค์โสมรับสั่งด้วยว่า ระหว่างที่ทรง ตั้งพระครรภ์นั้น ทรงมีปัญหาเครียดเรื่องส่วนตัว จึงทำให้เกือบคลอดก่อนกำหนดตอนอายุครรภ์ได้ 6 เดือน ต้องบรรทมพักผ่อนให้หมอฉีดยา และเมื่อรู้ว่าจะทรงคลอดลูกก็มิได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษ เพราะเคยแท้งลูกคนโตมาแล้ว ซึ่งครั้งนั้นทรงเตรียมข้าวของไว้หมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นของใช้เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย และก็จริงดังคำโบราณที่ว่าไม่ให้เตรียมของก่อน เพราะทรงแท้งเมื่ออายุครรภ์ได้ 4 เดือน เป็นลูกชาย พอมีพระองค์ภาจึงไม่ค่อยเตรียมอะไร

 

ในการเลี้ยงดูพระธิดาองค์เดียวนั้น  พระองค์โสมรับสั่งว่า จะทรงพาพระองค์ภาออกงานด้วยตั้งแต่พระชันษา 1 ปี เพื่อให้ลูกได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริง ได้เรียนรู้ในงานต่างๆ พร้อมกับทรงอบรมให้พระองค์ภาเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ได้สัมผัสกับความเป็นคนธรรมดา รู้จักเข้าหาคน และสอนให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำอะไรด้วยพระองค์เอง เมื่อพระธิดาทำผิดก็จะทรงลงโทษ จากนั้นมาพระองค์ภาก็ไม่กล้าอีกเลย
เมื่อทูลถามว่าพระองค์โสมทรงเป็นแม่ที่หวงลูกสาวมั้ย รับสั่งว่า ไม่หวงมากนัก แต่มีความเป็นห่วงมากกว่า ทั้งเรื่องความประพฤติ การวางตัว นอกจากนี้ยังทรงมีความภาคภูมิใจในพระธิดา ที่เป็นลูกที่ดีมีความเสมอต้นเสมอปลาย ทำงานเพื่อประเทศชาติ ส่วนความคาดหวังในองค์พระธิดานั้น  รับสั่งว่า ไม่ทรงคาดหวังอะไรเลย ขอเพียงให้ลูกประพฤติตนเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เพียงแค่นี้ผู้เป็นแม่ก็สุขใจแล้ว!

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุรเดช บุญทศ