แถลงการณ์พระอาการในหลวงฉบับที่ 35   #  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แถลงการณ์พระอาการในหลวงฉบับที่ 35 # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Publish 2016-09-11 19:34:15

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 35

 

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระทัยว่าไม่มีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าการอักเสบลดลง ผลเอกซเรย์พระปับผาสะ (ปอด) ไม่พบลักษณะของการอักเสบ คณะแพทย์ฯ จึงหยุดการถวายพระโอสถปฏิชีวนะ สำหรับปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT และเฝ้าติดตามการทำงานของพระวักกะ (ไต) อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง

 

11 กันยายน พุทธศักราช 2559