นักการเมือง!! ต้องทบทวนตัวเอง เมื่อปชช.พอใจ ผลงานพล.อ.ประยุทธ์ที่ เพิ่มขึ้นในรอบ 2 ปี

Publish 2016-08-20 18:55:31

     สวัสดีครับแฟนข่าวทีนิวส์ วันนี้ 20 ส.ค.2559 ผลโพล ของกรุงเทพโพลล์ ซึ่งได้ประเมินผลงานในรอบ 2 ปี ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาโดยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,197 คน ผลออกมาน่าสนใจครับ ปรากฎว่า ประชาชน ร้อยละ 6.19 จากคะแนนเต็ม 10 มีความพอใจในผลงานของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น จากการประเมินที่ได้ทำขึ้น ในรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ได้ 5.92 คะแนน และ ในรอบ 1 ปี ที่ได้ 5.90 คะแนน ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้ ปรากฏว่ารัฐบาล ได้รับความพอใจเพิ่มขึ้น เกือบทุกด้าน ยกเว้นงานทางด้านความมั่นคงที่ลดลง จากเดิม ครั้งนี้ได้ 7.04 จากแต่เดิมที่ได้ 7.10 ก็แน่นอน ครับ จากเรื่อง ระเบิด และ การก่อเหตุในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นั่นเอง     ส่วนในด้านความพึงพอใจในตัว ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรงนั้น ปรากฏว่า คะแนนก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 7.57 ในครั้งนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประเมินในรอบ 6 เดือน ที่ได้เพียง 7.24 คะแนน และ คะแนนที่ได้มากที่สุด ก็ คือคะแนนที่มาจาก ทางด้านความเด็ดขาด กล้าหาญในการตัดสินใจ ซึ่งสูงถึง 8.23 คะแนน ก็เป็นผลงาน ที่ ไม่ต้องกล่าวถึง ละครับ เพราะในช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ในการแก้ไขปัญหา ของบ้านเมือง และ รักษา หรือ ผลักดันให้รัฐบาลทั้งคณะ ทำงานไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างน่าสนใจ และ อีกอันหนึ่งที่ ประชาชนพอใจมาก คือ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น


     เป็นเรื่องที่นักการเมืองทั้งหลาย ควรจะให้ความสนใจในแนวทางการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชน ต้องการความเด็ดขาด และ การกล้าตัดสินใจ ของ ผู้นำประเทศ ที่ผ่านมา รัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ละล้า ละลัง เพราะมีเรื่องผลประโยชน์ ของ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ การผลักดันผลงาน ออกไป แม้จะได้รับความพึงพอใจจากประชาชน แต่จะถูกตั้งคำถามในเรื่องของ การทุจริตคอร์รัปชั่น อยู่เสมอติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี