แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 31 ... ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Publish 2016-08-01 19:18:00

     วันนี้   ( 1  ส.ค.)  สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 31 เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  สรุปผลการถวายการรักษาในภาพรวม   ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  ...