แถลงการณ์ ฉ.3พระราชินีปอดอักเสบถวายยาแล้วผลพอใจไอลดลงไม่มีไข้ยังทรงประทับรพ.จุฬา

แถลงการณ์ ฉ.3พระราชินีปอดอักเสบถวายยาแล้วผลพอใจไอลดลงไม่มีไข้ยังทรงประทับรพ.จุฬา

Publish 2016-07-30 19:34:00