ปรบมือรัวๆ !!! ร.ร.ดังขอนแก่น คว้ารางวัลหนังสั้น “ทรัพย์สินทางปัญญา” กระตุ้นเลิกละเมิดสิทธิ์ ชิงรางวัลกว่า 60,000 บาท

Publish 2016-07-11 17:49:27

     ที่โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น ภูมิปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาบ้านฉัน ในระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การปลุกจิตสำนึกในเรื่องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกที่เน้นหนักไปในการเสริมสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปลุกจิตสำนึกการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกระตุ้นเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์

     “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2559ที่ขอนแก่นจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เยาวชน รวมถึงคณาจารย์ ได้มีองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงลึก ให้เกิดจิตสำนึกในเชิงบวกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เปิดโอกาสให้เยาวชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบของฐานกิจกรรม กิจกรรมกระตุ้นการสร้างสรรค์ประกวดชิงรางวัล ให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ พร้อมนำเสนอวิธีปฏิบัติตนของการเป็นเยาวชนที่ดี ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและกิจกรรมศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงาน ด้านวัตกรรมที่หลากหลาย ที่สำนักงานบริหารทรัพย์สิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ”


     รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่ายเยาวชนฯดังกล่าวยังคงกำหนดจัดให้มี การประกวดโครงการ ภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉัน ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคายรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น รางวัลชมเชย 2 รางวัลโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

 

ขอบคุณที่ : มติชนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

eakapun