โปรดฟังอีกครั้ง!!! กสท.ยืนมติสั่งปิดพีซทีวี 30 วันนำแจงศาลปกครองต่างกรณีสั่งคุ้มครองชั่่วคราว??

Publish 2016-07-11 17:24:46

    

     นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ล่าสุดบอร์ด กสท.มีมติให้สำนักงานกสทช.ทำคำร้องยื่นไปยังศาลปกครองกลาง  เพื่อชี้แจงกรณีการพักใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์พีซทีวี ต้องยุติการออกอากาศเป็นเวลา 30 วัน ตามมติบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  ว่า  เป็นคนละกรณีต่างกรรมต่างวาระกับมูลเหตุครั้งก่อนหน้านี้ ที่นำไปการเพิกถอนใบอนุญาตพีซทีวี แและศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้พีซทีวียังคงออกอากาศได้อยู่ เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งตามเห็นสมควรต่อไป


          ” การที่นพ.เหวง โตจิราการ ผู้ดำเนินรายการช่องพีซทีวี ตั้งข้อสังเกตการระงับการออกอากาศมาจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ในด้านการกำกับดูแลมีกฎหมายระบุไว้ชัดอยู่แล้ว อีกทั้งที่ผ่านมาได้เชิญตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่องพีซทีวี พร้อมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและผู้บริโภค อีกทั้งโดยรวมแล้วใช้เวลานานและรอบคอบพอสมควร ฉะนั้นการลงโทษพีซทีวี จึงเป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการ”        ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น. นพ.เหวง โตจิราการ  ในฐานะผู้ดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทย ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องพีซ ทีวี ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการลงโทษกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์พีซ ทีวี เป็นเวลา 30 วัน  พร้อมแนบเอกสารสำเนารายงานกระบวนการพิจารณา(ชั้นไต่สวน)และบันทึกถ้อยคำพยาน(ชั้นไต่สวน) เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 และสำเนารายงานกระบวนการพิจารณา(อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด) และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องกับกสท.ด้วย