คงอีกไม่นาน!!! 10ปีพื้นที่ว่างกรุงเทพฯลดฮวบฮวบด้วยสารพัดสิ่งปลูกสร้าง !!?!!

คงอีกไม่นาน!!! 10ปีพื้นที่ว่างกรุงเทพฯลดฮวบฮวบด้วยสารพัดสิ่งปลูกสร้าง !!?!!

Publish 2016-06-08 12:25:19

     เป็นเรื่องน่าตระหนกตกใจสำหรับชีวิตคนกรุงฯที่วันนี้มาถึงจุดที่ต้องพิจารณาว่าเราจะอยู่กันอย่างไรภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบนี้ !!!

 

     โดยทางด้านสำนักนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยข้อมูลพื้นที่ว่างเปล่าในพื้นที่กรุงเทพฯ  ล่าสุดในปี 2558 เปรียบเทียบกับการตรวจสอบจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2549 พบว่า เมื่อปี 2549  กรุงเทพมหานคร   มีพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมด 166,098,921.04 ตารางเมตร (166.10 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 11 ต่อพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพฯ  แต่ในปัจจุบันที่ว่างเปล่ามีจำนวนเหลือเพียง   120,511,643.05 ตารางเมตร  (120.51 ตารางกิโลเมตร)  หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ต่อพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

 

           จากข้อมูลดังกล่าวเท่ากับว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี พื้นที่ว่างเปล่าลดลงจากปี 2549 จำนวน 45,587,277.99  ตารางเมตร (45.59 ตารางกิโลเมตร) และพบว่าการที่พื้นที่ว่างเปล่าลดลงในแต่ละเขตนั้น เกิดจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย  เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม  เกิดอาคารบ้านเรือน  หมู่บ้านจัดสรร  คอนโดมิเนียม  อาคารชุด  อาคารพาณิชย์  สถานประกอบการ  ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน  สนามฟุตบอล  สนามไดร์กอล์ฟ  การก่อสร้างเส้นทางเดินรถไฟฟ้า  รวมถึงการขยายตัวของโกดังสินค้า  หรือสถานประกอบการต่างๆ และในบางพื้นที่  ยังมีการใช้พื้นที่ทำเป็นเกษตรกรรมมากขึ้น  จึงเป็นผลทำให้พื้นที่ว่างเปล่าในเขตกรุงเทพฯลดลง

 

 


     ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่เขตที่มีพื้นที่ว่างเปล่าลดลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2558  ได้แก่   เขตภาษีเจริญ    มีจำนวนพื้นที่ว่างเปล่าลดลงร้อยละ 77.35 ของพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมด เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเขตภาษีเจริญ เป็นบริเวณที่มีการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยมากจุดหนึ่งในกรุงเทพฯ  

 

     ส่วนเขตที่มีพื้นที่ว่างเปล่าลดลงน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2558 ได้แก่ เขตราชเทวี มีจำนวนพื้นที่ว่างเปล่าลดลงร้อยละ 4.54 ของพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ชั้นใน ซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วแต่เดิม และเนื่องจากมูลค่าที่ดินมีราคาสูงจึงทำให้การเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ในกิจการหรือประโยชน์ต่างๆ ได้น้อย..


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน