สาธารณสุข แฉ!! โกงทุนเรียนพยาบาล ขณะที่ ปปง.จัดเต็มทุจริตกองทุนเสมาฯ "ฉ้อโกง-ฟอกเงิน" (มีคลิป)

Publish 2018-03-16 23:17:27

สาธารณสุข แฉ!! โกงทุนเรียนพยาบาล ขณะที่ ปปง.จัดเต็มทุจริตกองทุนเสมาฯ "ฉ้อโกง-ฟอกเงิน" (มีคลิป)




ติดตามจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ในรายการ "คุยข่าวข้างเตียง กับ บุญระดม" ทางเฟสบุคไลฟ์ เพจทีนิวส์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30-07.00 น.