คนไทย 50.22% ยังเชื่อ หลังปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 จะช่วย รัฐบาล ทำงานดีขึ้น (รายละเอียด)

คนไทย 50.22% ยังเชื่อ หลังปรับ "ครม.ประยุทธ์ 5" จะช่วย "รัฐบาล" ทำงานดีขึ้น (รายละเอียด)

Publish 2017-12-03 10:12:21

   เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร?กับครม.ประยุทธ์5"  โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,195 คน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.ประยุทธ์ 5 

อันดับ 1 หวังว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้น 32.18%

อันดับ 2 คงต้องให้เวลาสักระยะ รอดูผลงานที่เป็นรูปธรรม 28.71%

อันดับ 3 ต้องการปรับการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 17.48%

อันดับ 4 เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง 16.50%

อันดับ 5 ปรับเปลี่ยนเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากสังคม 10.82%

 2. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรีใหม่ คือ

อันดับ 1 ทำเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม สร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด 49.46%

อันดับ 2 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 40.99%

อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 16.16%

อันดับ 4 ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไป นำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง 14.19%

อันดับ 5 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น 11.53%


3. การปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 จะสามารถทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่?

อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น 50.22% เพราะ รมต.ใหม่แต่ละท่านเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ นำบทเรียนจากคนเก่ามาศึกษา แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ

อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม 42.67% เพราะ ปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก หลายเรื่องยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ปรับครม.หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม รูปแบบการทางานเหมือนเดิม

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 7.11%เพราะ การทำงานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลา เสียงบประมาณ รัฐบาลกำลังประสบปัญหาในการทำงาน ฯลฯ

 

ขอบคุณข้อมูล http://suandusitpoll.dusit.ac.thติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์