ประธาน สนช.ต้อนรับมิสรีลา คูวาส แบร์รอนประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่

ประธาน สนช.ต้อนรับ"มิสรีลา คูวาส แบร์รอน"ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่

Publish 2017-08-17 20:20:49

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางสาวกาบรีลา คูวาส แบร์รอน (Ms. Gabriela Cuevas Barron) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียน

โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เม็กซิโก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเม็กซิโกว่า อยู่ในระดับที่ดีและใกล้ชิดกันมาก มีการตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันขึ้นและได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเสมอ สำหรับนางสาวกาบรีลา คูวาส แบร์รอน ซึ่งจะลงสมัครตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 137 ในเดือนตุลาคม 2560 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซียนั้น พบว่ามีประวัติการทำงานและความตั้งใจในการสมัครตำแหน่งนี้ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทต่างๆ ในสหภาพรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาไทยให้ความสำคัญกับการประชุม IPU โดยส่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และตลอดระยะเวลา 3 ปี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แสดงบทบาทในเวทีระดับนานาชาติเสมอ อยากให้ IPU เข้าใจโรดแมปรัฐธรรมนูญของไทยเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป


 


ด้านนางสาวกาบรีลา คูวาส แบร์รอน ได้กล่าวแสดงความเสียใจในนามรัฐสภาของเม็กซิโกต่อรัฐสภาไทยและประชาชนชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมชี้แจงถึงการลงสมัครตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่ว่า เพื่อต้องการกระชับความสัมพันธ์ระดับพหุภาคีกับนานาชาติ โดยขอนำเสนอ 3 แนวทาง คือ 1) จะผลักดันให้สมาชิก IPU มีความรู้กฎหมายระหว่างประเทศ และคนรุ่นใหม่จะต้องมีความรู้ทางด้านการเมืองด้วย 2) IPU ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาร่วมกัน และ 3) จะผลักดันบทบาทของ IPU และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

โดยการให้สมาชิก IPU เข้ามามีบทบาทใน UN มากยิ่งขึ้น สำหรับนโยบายด้านการต่างประเทศทางเม็กซิโกเข้าใจสถานการณ์ของไทยและไม่มีนโยบายในการแทรกแซงกิจการภายในประเทศใดๆ ทั้งนี้จะขอรับการสนับสนุนบทบาทสตรีใน IPU จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งจะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธราวุฒิ ฤทธิอักษร